Sunday, June 29, 2014

29:06:2014


Sign up to Lord Emanuel messages
Budskap med Visdom och Inspiration
29 juni 2014
Släpp Taget!
(Let Go!)


   Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Mästaren Jesus, er älskade Lord Emanuel, som kommer för att vara med er igen denna dag. Tänk, så många gånger vi nu har varit tillsammans under den här livstiden och det gör att det verkar mer som en självklarhet för er att vi har vandrat många livstider tillsammans och många av er vandrade faktiskt med mig under min inkarnation här på den här Välsignade Jorden. Era fötter vandrade bredvid mina, era röster sjöng tillsammans med min, era öron hörde mina ord och era kroppar tog in energin från den tiden. Det här är inget nytt för er, Mina Kära, det här är inte nytt för er och JAG ÄR bara här för att påminna er om det som ni redan vet inom er.

 Eftersom jag har vandrat den här vägen före er, eftersom jag var för- kroppsligandet av den Store Guden JAG ÄR på er Jord, kan jag hjälpa er på er väg efter mig. Jag har lagt ut ett spår av Ljus åt er som ni kan följa och även om varje individ på vägen ser och upplever sin individuella väg skild från alla andras, så är vägen densamma, den är Ljusets väg Hem till dig själv, den Store Guden JAG ÄR.

 Så andas nu, Min Kära, och du kan känna mig direkt. Sådan har vår tid tillsammans varit i det här livet. Sådant har ditt hängivna studerande varit, dina hängivna framsteg, ett steg i taget som lett dig fram till detta ögonblick. Sådan är energin på den här Jorden, den Ljusnivå från Gud, som finns på den här Välsignade Jorden, att det nu är möjligt för dig, Min Kära, att känna mig omedelbart så snart din uppmärksamhet placeras på mig.

 Intensifiera detta nu, Kära Hjärta, om det känns bra för dig att göra det och andas in Guds Ljus djupt in i lungorna, släpp in den helige Ande för att fylla dina lungor och andas ut allt tvivel, all rädsla, all kontroll, andas ut alltsammans. Detta bör kännas som en lättnad för dig, Min Kära, släpp taget, släpp taget, släpp taget. Sådärja, andas in igen ett djupt, djupt, djupt andetag och ut igen och gör nu detta så ofta du kan, 7 gånger är tillräckligt och var sedan stilla, Du Kära, var stilla och vänta på mig om du inte redan kan känna min närvaro.
 Mina Kära, jag har vandrat den där vägen och detta ger mig kraft och auktoritet till att skänka er gåvor som hjälper er längs samma väg som jag lagt ut framför er. Tillåt detta, tillåt,- att tillåta är allt ni behöver göra. Det finns inget arbete som behöver göras nu, Mina Kära, ni har åstadkommit allt ni behöver genom tidigare inkarnationers hårda slit, genom mycket lidande, genom att uppleva stora rikedomar och alla de prövningar som förts till er. Ni har upplevt allt som finns att uppleva och nu kan ni luta er tillbaka och slappna av och vara medvetna om att ni absolut inte behöver göra något annat än att tillåta. Släpp taget. Tillåta och ta emot Guds Ljus och alla de välsignelser och gåvor som finns tillgängliga för er.

 Kan ni göra detta, Mina Kära? Kan ni avstå från den kontroll som ni trott att ni har över livet? Under så lång tid har ni vandrat utan en medveten förening med Gud JAG ÄR. Så länge har ni vandrat i denna skenbara separation att ni har glömt att det inte är ni som är ansvariga här! Ni kan inte kontrollera det som är okontrollerbart. Detta är bara en illusion och ju mer ni försöker kontrollera ert liv, försöker fokusera på varje enskild detalj om hur saker och ting ska bli och hur ni kommer att "klara av det" i det här livet, desto mera liv slinker ut mellan fingrarna på er. Er GudsNärvaro JAG ÄR har uppbackning på ett sätt som ni aldrig skulle kunna tänka er, lita på detta och släpp taget.

 SLÄPP, släpp, släpp taget, Mina Kära. Jag förstår hur skrämmande detta är, jag förstår att det för några av er känns som att hoppa från en klippa, särskilt för dem av er som klamrar sig fast hårdast vid det som de inte har någon kontroll över. Det känns som ett steg i blind tro, men jag ber er att göra det där språnget varje dag i ert liv, Ni Kära. Detta är inte bara en tanke eller ett begrepp, det är något som ni måste göra medvetet, att medvetet välja varje dag.

 Mina Kära, jag sa till er i mitt förra budskap att ni har uppnått mållinjen. Men så många av er kan inte se detta. Ni är alltför upptagna av att kontrollera och hålla fast och att fortfarande försöka styra och förändra det som ligger utanför er, att ni inte har ögon att se eller öron för att höra att ni redan befinner er där. Stå stilla, släpp taget, tillåt och ta emot och du kommer att se mållinjen framför dig. Den är närmare än du kan föreställa dig, eller hur? Andas in i ditt hjärta och var medveten om att detta är sant och vet om, att allt du behöver göra är att låta det vara så.

 Mina Kära, det är dags för ett slut på allt lidande. Ni har burit stora tyngder, Mina Kära, under åren och under era många livstider, precis som jag bar mänsklighetens lidande, så har även ni i mindre utsträckning. N känner och bär hela mänsklighetens lidande och det är dags att lägga ner den tyngden, - alltihop. Ge mig det sista av det som du fortfarande håller fast vid och var medveten om att du är fri. Jag kommer att ta hand om det. Detta är mitt Löfte till Er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag kommer att vandra med er hela Vägen Hem. Gud välsigne era dyrbara Hjärtan.Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap, se:
Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander


No comments:

Post a Comment