Sunday, June 1, 2014

1 juni 2014 Mitt Löfte till DigBudskap med Visdom och Inspiration
1 juni 2014
Mitt Löfte till Dig
(My Promise to You)


Herregud, herregud, herregud! JAG ÄR här! JAG ÄR kommen! Det är jag, Lord Emanuel mina kära, kära Älskade Vänner. Mitt hjärta är överlyckligt över att vara bland er igen denna dag. Jag är verkligen mycket tacksam och välsignad över att vara här och tas emot av så många av er, vars hjärtan sjunger av glädje när man känner min energi. Och vet du varför det är så här? Eftersom jag känner dig och ditt hjärta känner mig! Kommer ihåg mig!

 Om du är tveksam uppmanar jag dig av hela mitt Väsen att själv ta ställning, Du kära. Oh ja, vi hör detta hela tiden urskiljningsförmåga, urskiljningsförmåga, urskiljningsförmåga... och det med rätta, min kära. Aldrig har det varit viktigare än nu att du lär dig att förverkliga det som du redan vet. Det finns bara En Sanning och den är din och den finns i ditt hjärta.
 Fråga ditt hjärta nu, är det här min älskade Emanuel? Och vänta Mina Kära, ta några heliga andetag in genom näsan och en stor lång utandning genom munnen, om det känns bekvämt, och gå verkligen in för det om du känner att det är tryggt att göra det. Andas in långt och djupt och med känsla och andas ut på samma sätt, som om du befriar dig från allt det tunga och all negativitet och lämnar dig ren och klar, expansiv och fridfull. Från DENNA plats, fråga dig, vem är den här energin? Andas in mig, det är jag och ditt hjärta kommer att veta.


 Vi har vandrat den här vägen tillsammans förut, Mina Kära. Det betyder att var och en av er som läser dessa budskap, vars hjärta sjunger medan orden går in i ditt medvetande och vars tårar rinner nerför dina kinder medan du öppnar dig inför sanningen att JAG ÄR här, JAG ÄR kommen till dig igen. Precis som jag lovade att jag skulle. Var och en av er som läser dessa budskap har vandrat många livstider sammanflätade med den Stora Gudomliga Planen... i verk-ställandet, genomförandet av den Stora Gudomliga Planen att återställa er Välsignade planet Jorden till den dyrbara juvel som hon en gång var och åter kommer att bli.

 Ni har vandrat många, många livstider på denna Välsignade Jord för att komma hit, till denna tidpunkt, och innan dess kom ni överallt ifrån, ni har kommit från varje värld i Skapelsen. Ni hörde ropen från vår Lady Gaia, ni hörde smärtan och lidandet från Jordens folk och ni kom i hundratusentals till den Kallelse som lades ut över hela Skapelsen, ja, du min vän jag talar direkt till dig.

 Vi har vävt mången Storslagen Plan och den har, under varje livstid som du har varit här, varit en integrerad del av din existens, antingen direkt eller indirekt, - att vid varje livstid lägga till den stora utvecklingen av den Gudomliga Planen. Du har blivit väl utbildad och även fullgjort specifika uppdrag, lagt till små bitar i pusslet, lagt ner några "stygn" som alla läggs till en enda stor Allsmäktig väv av Perfektion som kommer att återställa den här magnifika planeten till hennes Gudomliga ursprung. Du är i samklang med dessa budskap därför att du har tjänat tillsammans med mig och under mig och för mig och den Uppstigna Världen alltsedan starten av denna Stora Plan.

 Jag lovade att jag aldrig skulle lämna dig, att du inte skulle lämnas kvar här ensam, lämnas utan det stöd och den vägledning som du behöver. Nu vaknar ni alla upp till det faktum att er egen vägledning kommer inifrån er själva. Det är först och främst där du får din inriktning och ditt syfte varje minut under din dag, genom att lyssna till viskningarna i ditt hjärta och till de känslor som livet får dig att ha.

 När du har modet att exakt följa det du förnimmer, känner och vet är sant, vandrar du ditt syftes och följer ditt uppdrags raka och smala stig på den här planeten, och så länge du håller dig borta från förutfattade meningar om hur det borde se ut och är öppen för att det kan se ut hur som helst, även om det bryter mot alla dina förutfattade meningar om vad du tror att du borde göra, så måste du vara modig nog att låta det vara så, låta livet utvecklas precis som det är meningen att det ska vara för dig. Lita på den här processen och var modig nog att låta dina känslor vägleda dig.

 Så du behöver inte mig för att vägleda dig. Du kom hit med en fast uppkoppling inom dig, du är aldrig ensam, du är ständigt förenad med Fader Moder Gud Allt Som ÄR och har alltid varit.

 Så varför behöver du mig? Varför känner sig ditt hjärta så rört av att beröras av min energi? Varför känner du en sådan lättnad över att veta att jag aldrig lämnat dig, att JAG ÄR alltid här?

 Därför att du är människa och ibland glömmer bort allt som du har inom dig. Ibland behöver du den trösten, ibland behöver du bli påmind om det som du redan vet, ibland behöver du en puff av Gudomlig Kärlek från någon Varelse utanför dig själv för att du inte har styrkan eller Viljan att göra det själv.

 Mina Kära, vi behöver alla hjälp. Jag vandrar inte min väg utan den direkta ledningen från Högre Väsen. Lord Maitraya var min läromästare medan jag vandrade på den här Jorden. Vi behöver alla hjälp av dem som har vandrat vägen före oss, stöd och hjälp och förståelse de dagar vi är alltför svaga för att minnas, alltför rädda för att fortsätta, alltför desperata för att lita på vår egen inre röst.

 Mina kära, mitt budskap till er i dag är samma budskap som jag alltid kommer att delge er. Hjärtats Väg. Andas nu in i ditt hjärta, känn hur det expanderar med varje andetag. Det är här du finner Gud JAG ÄR.

"Där Gud finns ÄR JAG. Där JAG ÄR finns Gud."

 Lyssna, lyssna, lyssna till ditt hjärta och följ det utan fruktan som den modige Ljuskrigare du verkligen är. Ta tillfället i akt att känna hur långt du har kommit. Ta dig en stund för att andas in den fulländade prakt som du är.

 I de Högre Världarna är ni älskade mer än ni kan förstå, och vi är med er varje steg på vägen för att ge stöd och vägledning så långt Universell Lag tillåter. Vi är alla i detta tillsammans och ert Ljus är Segerrikt. Men ännu förstår ni inte innebörden i det som ni har uppnått så här långt. Ni kan med ert mänskliga sinne inte förstå vikten och betydelsen av det ni har åstadkommit.

 Stå starka Dyrbara Hjärtan, Himmelriket är inom räckhåll. Detta är mitt Löfte till er. Ni måste lita på mig vad gäller detta. JAG ÄR Lord Emanuel och jag kysser var och en av er på pannan medan ni läser dessa ord. Jag älskar er. Gud Välsigne era dyrbara, dyrbara hjärtan. JAG ÄR med er.

Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap, se:
Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment