Thursday, May 29, 2014

27:05:2014 -- Ännu ett steg längs världen jag går…

Sign up to Lord Emanuel messages
Budskap med Visdom och Inspiration
27 maj 2014
Ännu ett steg längs världen jag går…
(One More Step Along the World I Go….)

  
En notering från Budbäraren (Gillian):

Mina Kära Vänner

Till alla er som läser dessa budskap och får ut så mycket av dem, vill jag skriva en personlig kommentar för att förklara frånvaron av budskap från Lord Emanuel under den senaste två månaderna. Ord är allt svårare och allt mer begränsande för mig att använda för att förklara vad som har pågått hos mig. Även min förmåga att hålla fast vid det förflutna håller på att blekna eftersom min tidsuppfattning också håller på att förändras! Jag ska göra mitt allra bästa och uttrycka mig så gott jag kan.

Jag har gått igenom en extremt tuff tid både i mitt personliga liv och på min andliga väg. Flera olika faktorer tycktes ske på en gång och förorsakade att jag slutade vara tillgänglig för Lord Emanuel.

Liksom många människor som medvetet vandrar Ljusets väg, befann jag mig själv i allt större ekonomiska svårigheter och jag står inför att förlora mitt familjehem. Detta har fått mig att arbeta längre och göra saker som betalar sig och detta har fört med sig sin egen stress och varit påfrestande för mig personligen.

Detta ledde till ökade negativa tankemönster, och jag har funnit att det lämnar mig öppen för störningar, som yttrar sig som apati och slöhet, intensivt motstånd och självtvivel, anfall av förtvivlan, depression och hjälplöshet och total avstängning från Källan.

Jag fann att jag ifrågasatte allt och allteftersom jag växt i min förståelse och gått djupare in i min utforskning om vad det innebär för mig att vara en Suverän Människa med Fri Vilja, fann jag mig ifrågasätta varför vi ens behöver ord och vägledning från den Uppstigna Världen och Ärkeänglarnas Världar.

Jag strävar efter att vara en person med hög integritet och vill inte göra något om inte mitt hjärta finns med till 100 %, så allt detta och även djupa oförlösta känslor som jag har runt min personliga relation med Lord Emanuel och min relation med min egen Gudomlighet ledde mig till att sluta ta emot budskap.

Genom många hårda smällar lärde jag mig att jag måste ta mig ur denna tunga negativitet och att jag har alla verktyg inom mig för att göra just detta. Jag ser nu tydligt att jag har fått alla de verktyg som jag behöver och det är dags att medvetet börja använda dem praktiskt och att medvetet höja min vibration dag för dag, att medvetet välja att tänka positivt och vara positiv och medvetet sätta mina Allsmäktiga krafter att Skapa Tillsammans i rörelse.

I mitt hjärta vet jag absolut att det är en del av mitt gudomliga syfte att få igenom budskap från Emanuel, och varje nivå av mitt Väsen vill med passion uppfylla detta uppdrag. Jag insåg att jag behövde hjälp, att jag inte kan göra det här ensam och jag sökte upp en grupp likasinnade personer som jag kunde prata med om mitt förhållande till Emanuel. De har varit en fantastisk källa till stöd och praktisk hjälp och de gav mig utrymme till att öppna mig och åter en gång, för bara 2 dagar sedan, söndagen den 25 maj, ta emot ett meddelande från Lord Emanuel. Detta är vad jag fick ta emot:

Emanuel
”Hjärtats Väg”

JAG ÄR Kommen
JAG ÄR här för att visa dig Hjärtats Väg
Mitt ursprungliga Gudomliga Syfte har kapats av de religiösa fraktionerna för deras egen vinning. Var inte ledsna över detta, misströsta inte.
 Vägen finns här, Vägen är tydlig. Låt mig visa dig hur. Bara låt mig!
 Öppna ditt hjärta för världen. Misströsta inte.
 Ljuset är här och ökar i kraft bortom din förståelse.
 Ha tillit och släpp taget.
 Låt mig vara din vägvisare, jag ska inte tala om för dig vad du ska göra jag ska bara gå bredvid dig, trösta dig och "Visa Dig Vägen", Belysa din väg, så att säga, och göra det möjligt för dig att göra samma sak för dem som går bakom dig.
 Mitt budskap kommer att återställas till sin ursprungliga Gudomliga Perfektion och låta mänsklighetens hjärtan öppna sig till en nivå som man ännu inte sett på den här planeten ”en masse”. Fröna ligger vilande, de har såtts genom min inkarnation på er Välsignade Jord. Det spelar ingen roll vilket trossystem som finns på plats. Ljusets frön är sådda.........

 Budskapet var så intensivt i sin styrka och berörde mig så djupt att det har återställt min Vilja, min Tro och min beslutsamhet att fortsätta vandra i Ljuset, att medvetet kliva ut ur mörkrets skuggor, att medvetet stiga ut ur bristens och begränsningens illusion och utan fruktan följa i min Älskade Lord Emanuels fotspår.
 Under hela min vandring de senaste veckorna lämnade han mig aldrig och under mina mörka timmar av tvivel hörde jag hela tiden ett barns sång, en sång som för mig alltid har burit Emanuels vibration. Jag är ombedd att delge er texten, som har mer betydelse än någonsin medan jag går vidare i dessa övergångstider till en Ny Jord..... Jag älskar er, mina Bröder och Systrar, och jag tackar er för era stödjande budskap, för er uppmuntran och för ert tålamod. Njut av den här sången, och om det känns bra, SJUNG DEN HÖGT!
 Med Kärlek och oändliga Välsignelser över er. För alltid till er tjänst, Gillianx

One more step along the world I go, 
One more step along the world I go. 
From the old things to the new 
Keep me travelling along with you.
Chorus: 
And it's from the old I travel to the new,  
Keep me travelling along with you.

Round the corners of the world I turn, 
More and more about the world I learn. 
All the new things that I see 
You'll be looking at along with me.
Chorus
As I travel through the bad and good 
Keep me travelling the way I should. 
Where I see no way to go 
You'll be telling me the way I know.
Chorus
Give me courage when the world is rough, 
Keep me loving though the world is tough. 
Leap and sing in all I do, 
Keep me travelling along with you.
Chorus
You are older than the world can be, 
You are younger than the life in me. 
Ever old and ever new, 
Keep me travelling along with you.
Chorus

Words: Sydney Carter (1915-2004) No copyright infringement intended.Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap, se:
Kontakta oss:
Översättare: Inga och Cagga Levander
No comments:

Post a Comment