Wednesday, July 30, 2014

Sign up to Lord Emanuel messages

Budskap med Visdom och Inspiration
27 juli 2014
Gud Inom Oss
(God Within)


Jag hälsar er! Jag hälsar er! Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som med stor förtjusning kommer för att vara här med er i dag! Hej, hej, hej! Hur mår vi idag, mina kära Dyrbara Hjärtan? Fortfarande behöver många av er inse hur värdefulla ni är. Och det är OK. Men jag ber dig nu att andas in den storslagenhet som du är, andas, andas, andas dig in i den storslagenhet som du är och det gäller allting runt omkring dig, även om du inte tror eller förstår din egen storhet. Vad sägs om att du bara för det här ögonblicket avbryter din uppfattning och bara föreställer dig att du är fantastisk. Låt oss låtsas! Var som ett barn, kasta av dig dina bekymmer och bördor bara under den här stunden, gå tillbaka till din barnsliga oskuld och förundran och föreställ dig bara hur det skulle kännas och hur det skulle vara att vara fantastisk bortom dina vildaste drömmar. Andas in detta nu, Min Kära, och ja, JAG ÄR med dig och medan du andas kommer jag att fylla dig helt med din egen storslagenhet. Om du så önskar kommer jag att hjälpa till framåt i processen med att förstora din upplevelse. Om du tillåter det, och det känns bra att göra det, förstås.


 Vidga, vidga, vidga dig själv, känn din Storhet, känn in din expansiva natur, känn att du är mera än din fysiska kropp, känn att du är så mycket mer än så, Du Kära. Och många av er har upplevt detta under meditation, men vad sägs om att leva utifrån det här tillståndet? Vad sägs om att du gör ditt liv till en levande meditation, där du lever utifrån detta expanderade tillstånd, rör dig genom din vanliga dag från den här utvidgade positionen? Ser allting mindre ut? Verkar alla dina bekymmer obetydliga härifrån? Kanske, kanske inte. Men om inte, vad sägs om att vidga dig själv MERA tills du är större än någonting som du känner kan uppsluka dig.

 Det är så här man skall närma sig sitt dagliga liv, Min Kära. Ja, jag vet att du kommer att glömma att du är storslagen och Allomfattande kraftfull när du öppnar ett nytt fönsterkuvert med pengakrav eller hör om en ny kaotisk störning i din yttre värld, om mer grymhet och mer osämja bland Jordens folk. Jag vet, Kära Hjärtan, att detta kommer att dra er bort från minnet av vem ni är, men vad sägs om att använda tillfället till att låta dig dras bort, för att sedan dra dig tillbaka igen?

 Mina Kära, varje gång som ni känner er nedstämda eller överväldigade andas bara, så enkelt är det. Andas in vetskapen om att du är en expansiv mångdimensionell Varelse som är så mycket mer än besvärligheterna på din välsignade Planet. Härifrån, ur det här perspektivet kan du inse den styrka som du har inom dig därför att du är större än allt detta. Expandera dig själv, Min Kära, tills du uppslukar allt, vad det än är som bekymrar dig och andas helt enkelt in i känslan som verkar ha tagit över dig. Andas, expandera och andas in i KÄNSLAN och den kommer att försvinna och du kommer lätt och snabbt att återgå till Frid. Om du inte gör det, och om detta inte görs snabbt, ta dig då tid att sitta i känslan så länge som det tar att lösa upp den och få den att försvinna. Den kommer inte att vara så länge som du förväntar dig att den ska göra, så ha modet att möta den rakt på och du kommer att tycka att det är lättare än du tror.

 Inser du nu din styrka, Du kära? Ser du den styrka du har, när du gör det till din prioritet att behålla din Frid? Inser du nu från ett utvidgat tillstånd att du har styrkan att påverka hela din planet? Inser ni nu, att genom att göra detta kollektivt kräver det inte att något större antal av er, jämfört med antalet personer på er Jord, som konsekvent befinner sig på denna plats för att åstadkomma stor förändring i er värld?

 Mina Kära, misströsta inte, kan ni se att ni redan gör detta? Mina Kära, det kan tyckas att ni kollektivt glider in i mer kaos allteftersom de täta energierna förlorar sin kraft, inte längre har någon makt över er planet, men allteftersom det mörka glider in i alltmer maktlöst kaos, blir det alltmer synligt att Ljuset höjer sig. Ni har redan stigit till den punkt där det är omöjligt att stoppa, och jag vet att ni kan känna det om ni stillar er tillräckligt. Er Seger är vunnen.

 Min Kära, allt du behöver göra nu mer än någonsin är att hålla din kurs, att behålla din egen Frid, inte beröras av dem omkring dig. Din kärlek till din medmänniska är inte ifrågasatt, men nu är det dags att lägga all din uppmärksamhet inom dig själv, för det är där din styrka ligger.

 Behåll din Frid, håll kursen, och kom ihåg all den hjälp som finns tillgänglig för dig från den Uppstigna Världen och Ärkeänglarna och Änglavärldarna för att hjälpa dig att uppnå detta. Kalla på dem, Du Kära, ropa mitt namn när du känner dig oförmögen att behålla din egen Frid och vi kommer att stiga ner till dig och svepa in dig i en filt av Frid, lugn och ro. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er, Ni Dyrbara Själar. Om ni bara kunde se er själva med mina ögon. Jag älskar er övermåttan. Gud välsigne er.


Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss:


Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment