Wednesday, October 7, 2015

Swedish --- LORD EMANUEL -- Tjäna Herren i Ditt Hjärta (Serve the Lord in Your Heart)Budskap med Visdom och Inspiration
5 oktober 2015

Tjäna Herren i Ditt Hjärta
(Serve the Lord in Your Heart)
Jag hälsar er, Mina Kära. Det är jag, Lord Emanuel, som denna dag återigen står till ert förfogande. Mina Kära, var nu med mig på samma sätt som JAG ÄR med er. Andas tillsammans med mig, - det mest effektiva sättet att föra din medvetenhet till dig och därmed till mig. Lägg märke till att JAG ÄR med dig. Ta så god tid på dig som det krävs för att stilla dig tillräckligt för att riktigt känna min närvaro. Många av er är trötta, många av er är utmattade av alla de motstridiga "tillvägagångssätt" som presenteras för er av alla healers, profeter och Ljusbärare. Många av er överväldigas av den stora mängd information som talar om för er den bästa födan, den bästa vägen till hälsa, det bästa sättet att bli rik, den bästa vägen till lycka.

Ni Kära, det finns inget rätt eller fel svar. Ni är alla individer var och en på sin nivå i sin egen takt. Det som är rätt för dig är troligen inte det rätta för personen intill. På olika sätt är ni alla på väg hem till samma plats, till ert hjärta. Acceptera att den här Sanningen innehåller två huvudsakliga aspekter som kan underlätta er resa enormt.


För det första, att veta att du är en individ vars resa och Väg är helt unik, hjälper dig att förstå att bara du kan avgöra vad som är för dig. Allt möjligt presenteras för dig dagligen, mängder av val, från de enkla, vad man ska äta, vad man ska ha på sig, till de komplicerade, vilket mitt nästa steg i min karriär och mitt arbetsliv är. Hela dagen möter du val efter val och vart och ett, oavsett om de tycks stora eller små, presenteras till syvende och sist av samma orsak, för att ge dig oändliga möjligheter att välja det som du känner är i resonans med dig. Med andra ord, det som är sant för dig, med andra ord det som ÄR för dig, det är det bästa valet för dig. Bara du kan veta detta och bara du kan veta detta utifrån stillheten hos din Varelse.

Min Kära, detta kräver att du saktar ner, stillar dig och låter livet komma till dig i stället för att jaga efter liv. I sista hand utför den ständiga strömmen av val träning att lära dig välja med hjärtat, med dina känslor, med det som känns bra i kroppen. Alla typer av val, från kläderna du sätter på kroppen till den mat du stoppar i munnen till den karriär du kommer att göra, görs utifrån din högsta potential när du stannar upp tillräckligt länge för att känna efter.

Min Kära, så snart du blir skicklig i detta kommer du att lägga märke till att livet blir väldigt lugnt, mycket lugnare än du är van vid. Livet tycks sluta kasta alla sorters val på dig, när ditt hjärta tar hand om ditt liv. Dina val verkar minska när allting som du väljer är uppenbart, allt blir en "struntsak" som ni säger, eftersom du befinner dig i det livsflöde som många lärare talar om. Ett flöde utan ansträngning fram mot Allt Som Du Är.

Det andra mycket kraftfulla och hjälpsamma resultatet av att acceptera att du är en individ på just din resa är att du vet att du inte kan fatta ett felaktigt beslut FÖR DIG. Så många av er, Dyrbara Hjärtan, vill så oskyldigt hjälpa andra, önskar så vackert hjälpa era nära och kära längs vägen tillsammans med er att ni ibland kan missta er och tänka att det som fungerade för er kommer att fungera för dem. Många av er är så inriktade på att era nära och kära känner på samma sätt som ni, när de val ni gör leder er till uppfyllelse och lycka, att ni kan bli riktiga fanatiker i era försök att "omvända" dem i er närhet att lyssna på det ni har att säga och göra det ni tycker är bäst för dem.

Kära Dyrbara Hjärtan, jag säger inte detta för att ge er mer ammunition att slå er själva med. Snälla, det är uppenbart för alla att ni har de mest rena avsikter i denna fråga. Men ni måste inse att det som fungerar för dig inte nödvändigtvis kommer att fungera för dina nära och kära och det är mer än troligt att det inte är deras väg för närvarande. De kommer att vakna upp vid sin egen tidpunkt i sin egen takt och ni måste lita på att Gud, Allt Som Är, kommer att bistå dina nära och kära med det de behöver för att lära sig och läka och växa exakt när de behöver det. Slappna bara av i den här vetskapen och bevara den i ditt hjärta bara för att älska alla de som är dig kära precis som de är. Även om de är avstängda, arga, oförskämda, eller uppenbarligen kämpar med sig själva, - bara Älska dem. Det är allt som krävs av dig. Och genom att älska dem sänker du inte din vibration för att matcha dem, utan du höjer den. Genom att tyst andas ett "Jag älskar dig" in i hjärtat på alla du möter, hellre än att försöka dra upp dem till där du är, kommer att ge dig lättnad och tröst i alla situationer och möten i livet.

Min Kära, när man talar om och undervisar om att älska sitt eget hjärta först och främst, framför allt annat, lära sig att föra allt sitt fokus hit istället för på dem utanför dig som kan behöva det, kan till en början verka hårt och okänsligt, när du är så van vid att tjäna andra på bekostnad av dig själv. Men Min Kära, det kan kännas så till en början eftersom detta är så nytt för dig, så annorlunda. Ni är alla så rena och oskyldiga att ni alltid tänker på andra före er själva och att göra det motsatta verkar till en början fel.

Men, Mina Kära, tiden för detta är över, tiden för att vänta på att andra ska vakna upp tillsammans med dig så att du kan lysa tillsammans med dem är över. Vänta inte på att andra ska vakna upp innan du väljer i linje med DITT högsta goda oavsett om andra verkar lida. Mina Kära, jag ber er inte att stänga era hjärtan för andra. Jag påstår inte att ni ska stänga ner er inför de fasor som ni ser i er värld, jag ber er inte att blunda inför de grymheter som fortsätter att bryta ut på er vackra jord. Jag föreslår med all Kärlek i mitt hjärta att ni inte låter dem påverka er negativt, - att du förblir fokuserad på dig själv och det du behöver för att hålla igång det vardagliga och göra val som är riktiga för dig. Om du kallas till att hjälpa behövande i områden i världar där orättvisor fortsätter att råda, då kommer du att kallas för att hjälpa och du vet att det är rätt för dig. Men om du skyndar till hjälp för alla som är i behov av assistans på bekostnad av ditt eget hjärta tjänar du inter någon. Din värld finns inom ditt hjärta och när du tjänar denna först kommer den yttre världen att förändras. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er.

Jag ser varje steg som du tar. Du är en Ängel som sprider Ljus med varje andetag. Utvidga Guds Ljus i ditt dyrbara hjärta, Du Kära, genom att generöst älska ditt eget hjärta. Och genom att göra det, så blir du en underbar fontän av Guds Evigt Oändliga Ljus, som kommer att förvandla denna Underbara Jord. Ja, jag talar direkt till dig.

Jag älskar dig.

Gud Välsigne Ditt Dyrbara Hjärta


Förmedlat via Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss/Hjärtaktivering/Skicka frågor:
Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment