Tuesday, September 15, 2015

Svenska -- Budskap med Visdom och Inspiration:Stanna Upp Med Mig – Del 214 september 2015
Stanna Upp Med Mig – Del 2
Abide With Me – Part 2


Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som kommer för att vara här med er idag igen och JAG ÄR här med er nu. Ta dig en stund för att mer påtagligt känna min närvaro, var stilla en stund, andas tillsammans med mig och vänta tills du kan förnimma att JAG ÄR med dig. JAG ÄR alltid med dig när det sker, men du uppfattar mig som att jag kommer och går eftersom du blir ombedd att fokusera din uppmärksamhet på min närvaro, men faktiskt, JAG ÄR i "verkligheten" alltid tillsammans med dig. Och i verkligheten, Min Kära, JAG ÄR du, jag har lett er hem till era hjärtan och nu vandrar vi in ​​i en ny resa, den inre resan, som ligger bortom det konventionella begreppet om andlighet och in i medvetandevärldarna, in i det som finns hela tiden, det som ni är, det som JAG ÄR, det som kallas Gud.

Ta ett djupt andetag, Du Kära, in och ut, djup lång inandning och djup lång utandning och för din uppmärksamhet inåt till ditt hjärta där du kan känna Gud eller, enbart för dig, ditt Vara. För din uppmärksamhet in i dig själv, för i verkligheten äger alla dina erfarenheter rum här. Inte utanför dig själv. JAG ÄR här och JAG ÄR Du. Jag kommer för att påminna dig om detta som du har valt att glömma framför upplevelsen av att minnas.

Känn nu Sanningen i detta, Du Kära, andas in detta och känn den tröst och lätthet med vilken du kan vila här. Det krävs inga ansträngningar för att vara här, det krävs inte heller att du gör något. Lägg märke till att det inte finns någonting som du måste göra för att bli medveten om dig själv på det här sättet, utom att kanske stilla dig själv genom att följa din andning. Inte ens då är det helt nödvändigt, men till mycket stor hjälp för att fördjupa din upplevelse och påskynda den där djupa föreningen med det som aldrig kan vara icke närvarande.

Ta en stund, Du Kära, och bjud in mig att komma fram och förstärka den här erfarenheten för dig. Andas tillsammans med mig och låt din upplevelse, oavsett hur den är, att bara vara din upplevelse och känn vad som ligger under den känslan. Det ständigt närvarande JAGET som JAG ÄR. Lägg märke till dina tankar, lägg märke till ljud och känslor i kroppen och lägg märke till att de alla finns inom dig. Slut dina ögon, om de inte redan är slutna och du kommer att uppleva en djupare känsla genom denna insikt att all din erfarenhet, utan undantag, sker inom dig, sker inom det expansiva ständigt närvarande JAG, som du är.

Ljud, lukter, smaker, förnimmelser, tankar och känslor sker alla inom ramarna för din fysiska kropp, inte utanför den. JAG ÄR. Känn och förnim det som upplever allt detta, det som inte har något namn, det som inte kan beskrivas, det som har varit ämnet för otaliga böcker, det som har bildat många trossystem, det som har insetts av otaliga Mästare, det som man har stridit om, det som söks av varje mänsklig varelse, medvetet eller inte; Gud, Allt Som Är.

Mina Kära, idén om ett separat jag är en erfarenhet som vi alla kom hit för att uppleva, det är inget fel med det. Det separata jaget är en tanke som skapats av det oändliga för att vara ändlig, fokuserad, här, i en kropp. Och i den här insikten upphör lidandet i ett separat jag. Det finns ingen separation, men det finns en tanke om separation som tillåter upplevelsen av livet i en kropp på en planet.

Så snart denna insikt börjar sjunka in i er erfarenhet, kommer de dysfunktionella sidorna hos idén om ett separat jag att börja lösas upp, eftersom rötterna för dess existens har skadats, har tagits bort. Men det kommer att komma ekon, Mina Kära, ekon vad gäller lidandet hos det separata jaget. Under en tid framöver kommer ni att uppleva tillfälligt obehag av lidande när tron ​​på det separata jaget återigen överväldigar er. Men, Ni Kära, ni håller på att gå över till, och en del av er har gått över till förståelsen och den faktiska erfarenheten att det inte finns något separat jag, bara en idé om ett sådant. Denna idé tillåter det oändliga att uppleva livet som ändligt och begränsat i en kropp tillsammans med till synes otaliga andra versioner av sig själv i alla sorts gestalter, storlekar och former med allsköns trossystem och idéer om hur livet bör levas.

Mina Kära, så snart ni kommer till insikt om att det separata jaget bara är en idé för att tillåta upplevelsen av förkroppsligad Gudomlighet, då börjar verkligen ert liv. Därför att så snart ni inser att det Oändliga bara finns här för att uppleva livet, varför skulle ni inte börja leva det fullt ut, utan skam, utan begränsning? En totalt befriad Varelse.

Livet finns här för att upplevas, det är Allt Som Är.

Och om din erfarenhet är obehaglig just nu, om dina omständigheter känns mindre än storslagna just nu, upplev dem fullt ut, sluta distrahera dig, Kära Hjärta, från det obehag som du befinner dig i, om detta är din upplevelse. Möt det fullt ut, känn det fullt ut, det kommer inte att döda dig och även om det känns som om den kanske skulle göra det, var medveten om att det Guds Ljus, som du är, uppslukar allting. Gud finns här för att spela fullt ut, Gud finns här för att uppleva fullt ut, det är därför du kom hit. När du bemöter det du inte kan fly ifrån, Min Kära, kommer livet att sluta ge dig den erfarenheten och frigörelsen är din. Och när du till slut ger upp tanken på att det finns något annat än Gud i verksamhet här, så kommer Gud att träda fram för att spela med, och livet börjar visa sig som den Himmel du aldrig lämnat.

Låt illusionen om det separata jaget falla bort och se det för vad det är, det fordon genom vilket det Gudomliga får smaka glass, betrakta skönheten hos ett barn, känna doften av en ros, känna svekets smärta, komma till insikt om att all erfarenhet är en del av det totala hos den Evige och att känna dess Frid när Den JAG ÄR medvetet vilar i detta.

Vila med mig (Abide with me) och du kommer att veta vad evig Frid är. JAG ÄR Lord Emanuel och detta är mitt Löfte till Er. Vila i medvetenhet om att JAG ÄR. Det som ni kallar Kärlek. Det som Du Är. Detta är slutet på separation och i början på Den JAG ÄR.

Gud välsigne er Dyrbara Hjärtan.

Jag älskar er.

Förmedlat via Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss/Hjärtaktivering/Skicka frågor:
Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment