Tuesday, August 11, 2015

Svenska -- Budskap med Visdom och Inspiration 9 augusti 2015 Stanna Upp Med Mig – Del 1


Budskap med Visdom och Inspiration
9 augusti 2015
Stanna Upp Med Mig – Del 1
Abide With Me – Part 1



Jag hälsar er, Ni Kära, jag hälsa er! Det är jag, er ödmjuke och lojale tjänare, Lord Emanuel, som är här i dag för att tjäna er såsom aldrig förr. Ni förstår, vi har passerat in i de 5-dimensionella frekvenserna och det har aldrig någonsin funnits en tid som denna på Jorden. Vi befinner oss på aldrig tidigare skådad mark, på outforskade vatten, Ni Kära, och ni är det privilegierade fåtal, som nu finns här för att som de första få uppleva detta. Jag vet, jag vet att många av er ännu inte har insett vilken ära det innebär, många av er kan inte riktigt förstå hur fenomenal den här upplevelsen är eftersom ni fortfarande bedömer er erfarenhet utifrån separationens synvinkel.

Andas djupt, Ni Kära, andas djupt. Under vår förra överföring och tid tillsammans på det här sättet, hur många av er upplevde då att ni kom hem? Blev det inte som Ni förväntade er, Mina Kära? Fanns där ingen fanfar och änglakör för att hälsa er? Fanns där ingen ljusblixt eller ljusknapp som knäpptes på och plötsligt var ni "upplysta"? Nej? Mina Kära, den överföringen gick djupare än ni för närvarande kan inse och oavsett hur din erfarenhet var, kan du vara säker på att du tog emot en energiöverföring som oåterkalleligen har förändrat dig, antingen du känner något enormt skifte, förändring eller inte.

Kära Dyrbara Hjärtan, många av er har fortfarande den felaktiga uppfattningen, att uppvaknandet och upplysningen är en enorm prestation eller händelse som är spektakulär och kommer att befria er från allt lidande och från era bördor. Och även om detta faktiskt är fallet, och ni kommer att befrias från alla dessa saker, innebär det inte att något egentligen förändras under det fulla uppvaknandets inledande stadier. Emellertid förändras allting i den betydelsen att ni håller på att skifta från illusionen av ett separat jag till att tillsammans gå samman med Gud, och att vila med Guds frid i hjärtat innebär att din upplevelse av din värld helt förändras. Upplysning innebär helt enkelt insikten att ett separat jag bara är något man tidigare trodde på.

Och du kommer att veta detta när det sker, du kommer att känna igen den varma friden och lyckan i ditt hjärta, en frid och lycka som är konstant, orubblig, oflyttbar och helt opåverkad av alla händelser, omständigheter, människor, platser eller saker i ditt liv. Gud kommer att avslöja sig själv i ditt hjärta, om han/hon inte redan har gjort det, och den här känslan är helt obestridlig och permanent.

Kan du inse att allt ditt sökande och letande och mediterande, alla retreater och webbseminarier och kurser på datorn, har alla handlat om ett sökande efter något som fortfarande finns utanför dig själv? Allt har handlat om att söka efter ett vara-tillstånd, och när detta tillstånd uppnås infinner sig ett euforiskt "Jag har det”, ”Jag fattar”, vilket sedan snabbt följs av ett fallande ut ur det där tillståndet in i sorg, vilket leder till förtvivlan som leder till besvikelse och kanske depression. Mina Kära, den tid det tar att gå från detta höga tillstånd av glädje till att falla in i depression vid tanken på att ha "tappat det" igen kan variera från person till person och från upplevelse till upplevelse, men om du uppnår ett tillstånd av "lycksalighet" och upptäcker att du därefter ”förlorat det” då har du missuppfattat den här tillfälliga förnimmelsen av en god känsla för den absoluta varaktigheten i att vistas inom Gud.

Och därför Mina Kära, finns det en plats bortom detta fram-och tillbaka, detta att fatta det och förlora det. Det finns en tröst bortom konventionell andlighet med alla dess förvirrande och motstridiga teorier och program med metoder, rutiner och "steg till lycka", det finns en plats bortom allt detta försökande, all denna ansträngning och allt detta hårda arbete. Detta kommer inte att förminska den andliga resan på något sätt, Ni Kära, det finns nästan alltid en förberedande fas, en resa som leder till den här platsen som är viktig och individuell för varje person och därför är absolut nödvändig, men det finns en plats bortom detta, en plats med absolut varaktig frid, lycka, glädje, lätthet och alla de Guds kvaliteter som du lätt kan känna igen såsom Gud.

Låt mig ännu en gång ta dig dit, Du Kära. Jag behöver din medverkan och den här gången kommer jag att lägga till en liten notering till detta. Jag ber dig, inbjudan innebär att acceptera att det inte finns något "komma dit" för det är omöjligt för dig att "inte vara där", så detta kräver inte någon ansträngning från din sida, Min Kära. Inbjudan innebär att SLUTA FÖRSÖKA och bara tillåta vilken upplevelse som än uppstår att komma fram lika naturligt och enkelt som att andas. Och jag ber dig att andas med mig nu, Min Kära, och jag kommer att överföra energifrekvenser till dig som kommer att hjälpa till att frigöra vad det än är som blockerar dig från att acceptera och inse det som finns rakt framför näsan på dig och tillgängligt för dig just nu utan ansträngning. Min Kära, det finns ingen ankomst, du är redan här. Låt Gud avslöja sig för dig, bjud in Gud att komma ut ur sitt gömställe genom att slappna av i vetskapen om att du inte kan uppfatta detta fel, du kan inte misslyckas och din framgång är garanterad. JAG ÄR Lord Emanuel. Detta är mitt löfte till Dig.

Mina Kära, kampen är över, Vila med Gud i ditt hjärta med varje andetag du tar, och ditt liv kommer att utvecklas på ett sätt som du inte ens kunde drömma om. Låt Gud uppenbara sig, andas med mig nu och ge mig 10 minuter av din jordiska tid. Låt mig visa dig det som ni kallar Himlen, det som är ditt hem. Tack för ditt deltagande i det som slutligen kommer att föra hela mänskligheten in i ett medvetandetillstånd av Enhet och förändra den här Välsignade planeten till Himmelriket på Jorden.

Det är därför du finns här och Ske Din Vilja.
Gud välsigne era dyrbara hjärtan.
Jag älskar er.

Förmedlat via Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss/Hjärtaktivering/Skicka frågor:


Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment