Monday, July 20, 2015

Svenska -- Budskap med Visdom och Inspiration 19 juli 2015 Välkommen HemBudskap med Visdom och Inspiration
19 juli 2015
Välkommen Hem
Welcome Home

Jag hälsar er, Ni som är mig så Kära och Dyrbara. Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med dig i dag och tala till dig med ord som kan bli levande i sin energi och genomsyra din varelse för att omvandla och läka dig här och Nu. För detta behöver jag din aktiva medverkan, vilket inte kräver någon ansträngning, Du Kära. Det är vanligt att ni, Välsignade Hjärtan, tror att ni måste göra något för att vara aktivt deltagande, men Ni Kära, så är inte fallet i de högre dimensionerna. Ditt aktiva deltagande kräver inte någon ansträngning från dig alls, men det kräver din närvaro och din vilja att kliva ur dina gamla hjulspår och in i den Himmel som du aldrig lämnat. Tillåter du dig själv att bara ta emot? Kan du slappna av tillräckligt för att veta att du inte behöver göra något för att vara värdig eller för att ta emot det som redan är din födslorätt?

 Andas tillsammans med mig nu, Kära Dyrbara Hjärta, det är allt jag aktivt kräver att du gör. Ett långsamt, djupt, långt andetag, en långsam, djup, lång utandning och återigen en lång långsam djup inandning, lång, långsam, djup utandning. Upprepa detta några gånger, långsamt, medvetet och fridfullt. Bara tillåt det som kommer upp och möt det med din kärleksfulla uppmärksamhet medan det lämnar din upplevelse. Varje erfarenhet du kan ha, vare sig det är en tanke, en doft, ett minne, något som fångar ditt öga, alla upplevelser pågår bara en till synes kort tid, så låt dem komma och låta dem gå och ge dem din kärlek medan de passerar förbi. Och fokusera din uppmärksamhet på ditt hjärta, till centrum av ditt bröst, Min Kära, ditt "andliga hjärtcentrum", inte ditt fysiska hjärta. För din uppmärksamhet dit och andas in i detta rum, utan ansträngning, utan någon speciell teknik eller framtvingad rytm, bara låt din andning vara naturlig men fokuserad inom ditt hjärtområde.

 Och om det känns rätt att göra det, börja inbjudan med att i stillhet och avskildhet säga inom ditt eget sinne:

the One I AM, the One I AM, the One I AM

 Säg försiktigt dessa ord i ditt sinne medan du andas försiktigt och naturligt och var i din egen upplevelse, i din egna intima andning, ditt egna intima ögonblick inom tid och rymd, ensam med DEN JAG ÄR. Guden inom dig.

 Ta vara på ögonblicket så länge du förmår att befinna dig i Lycksalighet och vara ensam tillsammans med Gud.

 Här dunstar alla krav, här kommer all mening att dunsta bort, här kommer allt sökande att dunsta bort, här existerar inte heller all smärta och lidande, här finns bara du och Gud, den Store Anden, det Stora Mysteriet, DEN JAG ÄR, Allt Som Är. Här finns en stillhet som inte har några ord, här finns en frid som inte kan beskrivas, här finns ett lugn som ligger bortom all den kärlek (lovemaking) du någonsin har upplevt på Jorden, här finns en känsla av tillhörighet som du alltid har längtat efter, detta är Hemma.

 Ditt Hem finns i Hjärtat. Och ditt hem är Himlen och den finns här just nu. Du befinner dig i den.

 Gud välsigne er, Ni Kära. Jag lovade att jag skulle leda er Hem. Och vägen slutar inte här, Mina Kära. Detta är ett ständigt flöde av utveckling och jag kommer att vandra tillsammans med er i Evighet, vart ni än vill gå. Detta är mitt Löfte till Er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag välkomnar dig hem liksom du kommer att välkomna alla hem som korsar din väg och allt som faller under din blick.

Välkommen Hem. Välkommen Hem. Välkommen Hem.
Gud Välsigne Er.
Jag älskar Er.

Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss/Hjärtaktivering/Skicka frågor:
Översättare: Inga och Cagga Levander


No comments:

Post a Comment