Friday, September 20, 2013

13:09:2013 -- Sanningen skall ut (Budskap från Lord Maitreya)

Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

13 september 2013

Sanningen skall ut
(Budskap från Lord Maitreya)

 
Innerligt Älskade, Det är jag, Lord Maitreya, som är här hos er idag. Som Moder Akasha uttryckte det, känner jag på samma sätt. Det är en så stor ära och ett privilegium att få tillåtelse att tala med er. Jag känner er Kärlek och hängivenhet för den Älskade Lord Emanuel och det nästan känns som ett intrång i Hans intima familj. Därför trampar jag väldigt försiktigt och med stor respekt för det förtroende som ni gett Emanuel, och jag vet att det kan vara litet av en utmaning för vissa av er att ge mig, Lord Maitreya, samma förtroende då det finns stor chans att ni aldrig tidigare har hört mitt namn. Er tillit till den älskade Emanuel är väldigt stark och jag uppmanar er att nu utöka den tilliten ni har för Honom, och ha vetskap om att Han inte skulle släppa igenom någon som Han inte anser värd er uppmärksamhet.

Många av er känner inte till vem JAG ÄR och ändå leder min del i den Gudomliga Planen för den här Sjunde Gyllene Tidsåldern mig väldigt nära er och era intressen. Detta är nästan normalt och högst accepterat inom den Uppstigna Världen, att ni inte känner till identiteten hos dem i det fördolda som arbetar för er och tillsammans med er för att återställa Gudomlig Ordning (Divine Order) för er Välsignade Moder Jord. Och vi vill inte bli kända för vår egen skull, vi behöver inte ert erkännande för att uppfylla våra egna Gudomliga Uppdrag. Vi kommer vid den här tiden endast i syftet att utbilda er och för att ge oss tillkänna för er för ert uppdrags skull. Vi kommer för att göra klart för er att ni har vår absoluta hjälp, men att ni måste be om den här hjälpen. Den blir mer kraftfullt verkande och starkare och vi kan ge er så mycket mer om denna begäran om hjälp har en inriktning, ju mer specifik desto bättre. Med andra ord, om ni tydligt kallar på min hjälp kan jag omedelbart skänka gåvor till er inom den befogenhet jag har.

Mina Kära, mitt namn är Lord Maitreya och jag var Lord Emanuels Läro- Mästare medan han var förkroppsligad på Jorden. Jag var hans lärare, vägledare och vän medan han lotsade sig fram genom livet på Jorden och fullbordade sitt Uppdrag här. Vi, de Uppstigna Mästarna bevarar det man skulle kalla ”den förlorade kunskapen" och vi finns här vid den här tiden för att göra den här kunskapen tillgänglig för er, så att också ni kan vandra "Tillblivelsens Väg", att JAG ÄR den JAG ÄR, - att bli ett levande förkroppsligande av den Stora Gudsnärvaron JAG ÄR. Detta är Uppståndelsens väg, den väg som den Älskade Emanuel, Jesus Kristus vandrade på denna Välsignade Jord som ett levande exempel för er alla.

Mina Kära, Lord Emanuel lämnade sina stora läror på den här Jorden och det är med stor sorg som jag talar om för er Mina Kära, att 65 % av hans undervisning togs bort under åren som följde efter Hans Uppståndelse och Ascension och de resterande 35 % förändrades. Denna häpnadsväckande statistik är orsaken till så mycket tvivel och förvirring över Jesuah Ben Josefs liv, Jesus Kristus och den fortsatta oenigheten inom världens religioner. Ni Kära, detta är en medveten taktik hos de illvilliga krafterna här på Jorden, inget tvivel om det.

De större religionerna i den här världen är ansvariga för mer död och förstörelse och lidande än ni kan föreställa er och det är den här oheliga röran som vi vill rätta till här och nu. Jag kommer för att berätta Sanningen för er, Ni Kära, så att förvirringens mörka moln äntligen kan lyftas och tas bort för alltid. Jag kommer för att säga Sanningen, Ni Kära, så att ni kan bli fria från det slaveri som det mörkas kontroll utgör på den här Välsignade planeten. Jag kommer för att hjälpa mänskligheten genom att hjälpa till med återinförandet av Sanningen i Lord Emanuels undervisning, som i själva verket också är min undervisning för det finns bara EN ENDA Sanning.

Mina Kära, det är dags att en del Universella Sanningar uppmärksammas av er. Det är dags för den Älskade Emanuel att skriva om "historien" eller snarare mer korrekt att återinföra Sin Sanning som så hänsynslöst hållits borta från Guds Älskade barn på Jorden.

Religionerna i den här världen kan inte förtrycka Sanningen oavsett hur hårt de försöker, för, Kära Hjärtan, det de verkar glömma är att var och en av er bär Sanningen i sitt hjärta. Detta kan inte och kommer inte att förnekas. Ni vet sanningen, Ni är Sanningen, Vägen och Ljuset. Ni är för starka för att hållas nere längre och ni ska höja er, mina Kära Barn, till de allsmäktiga Skapande Varelser som ni är. Inga hot från en falsk konstgjord Gud ska stoppa er, inget rädslomånglande ska stoppa er. JAG ÄR Lord Maitreya och detta är mitt löfte till er. Sanningen är äntligen här, följ era hjärtan och den kommer att avslöjas för er i all sin glans. Jag älskar er och jag jublar! Tidpunkten är nu! Gud välsigne er, Kära Hjärtan.

 
Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment