Friday, September 20, 2013

11:09:2013 -- Kärlekens Kraft (Budskap från Moder Akasha)

Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

11 september 2013

Kärlekens Kraft
(Budskap från Moder Akasha)

 
Kära, älskade, dyrbara Hjärtan, det är jag, er moder Akasha, som är här hos er nu. Ja, faktiskt! Det är en stor ära och glädje att bli inbjuden att tala till er idag. Jag känner er Kärlek till Emanuel och er hängivenhet inför Hans undervisning. Jag känner mig mycket priviligierad över att vara bland er. Länge har jag väntat på att bli inbjuden tillbaka till er planet och länge har jag inte varit välkommen hit. Det känns så bra att till slut kunna tala till er direkt.

Ni Kära, mitt namn är Moder Akasha och JAG ÄR Moders-närvaron i detta Universum. Min närvaro har länge varit borta från er Välsignade planet Jorden och min närvaro har länge varit ovälkommen. Ni förstår, Kära Hjärtan, efter det Stora Syndafallet blev separationssmärtan från Fader-Moder Gud så stor hos människorna på Jorden, så man beslutade att hjärtchakrat måste stängas ner för att lindra en del av lidandet. Men det är genom hjärtchakrat som det mänskliga existenssystemet tar emot Moders-Kärleken och min livskraft som gavs till er skars av och stängdes ner. Detta var verkligen en mörk tid, mina Älskade, och Moderns närvaro drogs tillbaka från planeten Jorden.

Kära Hjärtan, jag vet att den Älskade Lord Emanuel, Jesus Kristus har berättat för er att en storslagen Gudomlig Plan satts på plats för att återställa balans och harmoni och fred till den Välsignade Planeten Jorden. Detta är verkligen sant. Eftersom Jesus Kristus, Konungarnas Konung valdes till att föra Faderns Ljus till Jorden, och han accepterade, så blev jag utvald att föra fram Moderns Kärlek. Vi båda accepterade med stor ödmjukhet uppgiften att föra tillbaka Kärlek och Ljus till den Välsignade planeten Jorden.

Som ni väl känner till förkroppsligade Lord Emanuel Jesus Kristus på er planet för att visa er vägen. Han levde en livstid på Jorden för att förkroppsliga Fadern, Guds Ljus och för att visa er Vägen, Sanningen och Livet. Jag talar nu om för er, Kära Hjärtan, att jag inte skulle lämnas utanför! Om Emanuel skulle förkroppsligas på Jorden, så skulle jag det också, tro inte något annat.

Det var emellertid, Kära Hjärtan, alldeles för farligt för mig att förkroppsligas på Jorden vid den tiden och leva ett liv som Emanuel. Den feminina principen var väldigt mycket hatad och väckte rädslor vid den tiden. Det var helt enkelt inte tryggt för mig att leva det offentliga liv som Emanuel gjorde. Men jag förkroppsligade mig på er Jord, Kära Hjärtan, en hemlighet som är litet känd. Jag kom till den här Jorden för att förkroppsliga Moderns Kärlek, Guds Kärlek och för att förankra den här frekvensen på Jorden. Jag gjorde detta inom en dold civilisation i Delphi, Grekland, där jag hade uppsikt över förkroppsligandet av ungefär 25 000 själar, som passerade genom Delphi för att lära sig om karaktären hos Moderns Kärlek.

Kära Hjärtan, många av er som jag talar till idag har passerat igenom Delphi och lärt sig om Moderns Kärlek, Guds Kärlek. Ni vet att det är sant, ni kan känna det i era ådror! Ni har inte glömt Moderns roll i detta Universum och jag finns här för att milt påminna er om min existens, om Modern och om Kärlekens Allsmäktiga Kraft.

Ni förstår, Kära Hjärtan, Kärleken är Allt Som Finns. Kärleken är själva ”limmet” i detta Universum och jag menar detta i en mycket verklig betydelse. På den subatomära nivån finns cirka 90 procent av utrymmet mellan materien som era vetenskapsmän inte kan förklara eller förstå, - den är ren Kärlek, ingenting annat. Kärleken är den mäktigaste kraften i Universum och testa om ni törs!

Ni Kära, många av er befinner sig under mycket utmanande personliga omständigheter, en del av er finner att ni växer allt mer isär från människor ni älskar, som inte förstår den väg ni vandrar. Detta är så väldigt smärtsamt, Kära Hjärtan. Gud välsigne er, jag vet hur mycket detta smärtar er. Det är lätt att vända sig bort från sina bröder och systrar som inte förstår eller som dömer er hårt för era trosuppfattningar.

Ni Kära, jag ber er, det är inte dags att springa sin väg nu. Nu är det dags att gå in i den stora styrka som ni har inom er, den stora och Allsmäktiga Kärlekens Kraft. Ni är Kärlek, det är allt ni är. Låt allting annat falla bort och när du möter en broder eller syster, som förorsakar dig smärta, ta dig ett ögonblick för att andas och förena dig med den Kärlek som du är. Du kommer att finna att denna Kärlek gömmer sig under alla de känslor som far omkring på ytan. Titta litet djupare, välsignade Barn, och ni kommer att finna en oändlig Källa med Kärlek, den Guds Kärlek som ni är. Gör er tillgängliga för den här kraften och gå in i den medan ni umgås med era bröder och systrar.

Se på den kraft som kommer att smälta det kallaste av hjärtan, Kärlek är allt som krävs. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Moder Akasha, detta Universums Moder, Guds Kärlek och min Kärlek strömmar ut till er idag. Gå nu framåt, räds inte den här kraften, för den är allt ni är. Gud välsigne er, Kära dyrbara Hjärtan.
 
Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskapTidigare budskap, se:
Kontakta oss:
Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment