Monday, September 29, 2014

28:09:2014 -- Älskade JAG ÄR (Beloved I AM)Budskap med Visdom och Inspiration
28 september 2014

Älskade JAG ÄR
(Beloved I AM)

Åh, Kära Älskade, om ni bara visste hur Älskade ni är av hela Skapelsen. Mina Kära, jag hälsar er. Det är jag, Lord Emanuel, som kommer för att vara med er idag igen. Andas in den Sanningen, Kära Hjärtan, - att ni är Älskade. Du är faktiskt en Gudomlig Varelse med en oändlig och gränslös potential. Nu vet jag, Min Kära, att du har hört det här förut ur ett begränsat perspektiv. Även om du vet och tror att det är sant, så är ett begrepp fortfarande bara ord tills du ÄR det. Det är dags för dig, Min Kära, att komma underfund med att du är Innerligt Älskad av allt och alla som omger dig. Du simmar helt enkelt i ett hav av Gudomlig Kärlek och oändliga möjligheter, - i varje ögonblick. Nu vet jag att du kommer att finna sätt för att distrahera dig från den här Sanningen, och en del av er kommer att göra detta med ett sådant framhärdande och om jag får säga, envishet, att ni inte lämnar något utrymme under loppet av ert dagliga liv till att stanna upp och bli varse och Vara denna absoluta Sanning.

Så låt mig hjälpa dig, Min Kära. JAG ÄR som alltid här för att ge stöd, för att hjälpa dig på din resa, och om jag kan ge dig en glimt av det som är möjligt genom att lyfta upp dig, även om det bara är för den här stunden, så har jag "gjort mitt jobb" om man så vill. Jag tackar dig i djupaste tacksamhet och ödmjukhet för att du släpper in mig i ditt liv och tillåter mig en sådan intimitet, då du låter mig personligen hjälpa dig. Våra band är starka och du kan kalla på hjälp nu, Min Kära. Du behöver inte ha gjort något spektakulärt under den här livstiden för att få tillgång till den här hjälpen. Den här hjälpen finns tillgänglig för dig eftersom det hårda arbetet redan är gjort. Under livstider har du spelat din del i den Gudomliga Planen och de bindningar som du har skapat med dina själsfamiljer och med dina Uppstigna familjer är starka och djupa och tillåter nu det här djupa samspelet ske utan att du behöver göra någonting annat än att vara här och vara öppen och villig att ta emot. Du är värdig och jag ber dig nu UPPLEVA detta. Om du tillåter det, ger jag dig nu möjlighet att UPPLEVA din Gudomlighet och oändliga kapacitet att leva ditt liv i dess fulla uttryck om vem du verkligen är. Följer du med mig? Även om bara för den här stunden, avbryt alla dina förutfattade meningar och begränsningar om dig själv. Om du behöver tala om för dig själv att du låtsas i det här ögonblicket, så gör det. På vilket sätt det än tjänar dig just nu, släpp nu alla dina begränsande uppfattningar om dig själv. Bara låt dem försvinna. De kommer fortfarande att finnas där hos dig när vi är färdiga, och du kan plocka upp dem igen om du så önskar.

Därför att, förstår ni, Mina Kära, energierna finns nu tillgängliga för er, så att ni just nu kan kliva ut ur era begränsningar. Det är bara ni som håller dem på plats. Förstår ni vad jag menar? Tiden är nu sådan att ni kan släppa allt ert bagage. De täta energierna som hållit dem på plats har försvunnit. Det är bara du som håller kvar ditt självförakt, din osäkerhet, dina spänningar och ditt obehag. Du har nu valet, Min Kära, att kliva ut ur din begränsning, din rädsla och brist. Det är upp till dig nu. I det förflutna var energierna som rådde på er planet så täta att höjningen var en långsam process. Till följd av era erfarenheter under den här livstiden och under tidigare livstider hade en del av er inget annat val än att ständigt simma i det täta och jagas av er lagrade känslomässiga densitet. Ni hade inget annat val än att låta er drivas av omständigheter och all inmatning utifrån, som gav dig din identitet och talade om för dig vem och vad du är.

Nog är nog, Min Kära, och det har aldrig funnits ett mera lämpligt ögonblick än nu för dig att inse att du håller dig själv tillbaka, ingen annan och ingenting annat gör detta. Du har ett val nu, Kära Hjärta. Att avsky dig själv eller känna Kärlek till dig själv, vilket känns bäst? Hur skulle du helst tillbringa din dag, att älska och vårda dig själv som om du är din egen Älskade, eller slå på dig själv för att du inte duger, för att inte vara tillräckligt smal, för att inte vara tillräckligt lång, för att inte vara tillräckligt rolig, för att inte vara TILLRÄCKLIG ..... TILLRÄCKLIG, TILLRÄCKLIG, Min Kära !!!

Jag vet att du hellre vill gå runt i den eviga saligheten i att veta att du är den Älskade. Så låt mig hjälpa dig uppleva det där nu, om du vill och om det känns bra för dig att göra det. Blunda och ta några långa djupa, renande andetag så djupt in i magen som möjligt. Fortsätt att göra detta tills du påtagligt kan KÄNNA min närvaro sänka sig över dig, inuti dig och genom dig, på vilket sätt jag än visar mig för dig. Ge sedan helt enkelt din tillåtelse, vila och ta emot. Du är trygg och det är tryggt att vara du. Det är dags att vara Älskad, det är dags att vara fri.


Ge dig själv så lång tid eller så litet tid som du vill, men var inte nöjd förrän du absolut har UPPLEVT din Gudomlighet och innan du absolut är medveten om, utan skuggan av tvivel, att du verkligen är den Älskade. Himmelriket är ditt och väntar i evig förväntan på din trygga ankomst. Välkommen hem. JAG ÄR Lord Emanuel och mina öppna armar är tomma utan dig. Jag älskar dig. Gud välsigne era Dyrbara Hjärtan.


Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Monday, September 22, 2014

21:09:2014 -- Tillbaka till grundenBudskap med Visdom och Inspiration

21 september 2014

Tillbaka till grunden
(Back to Basics)

Jag hälsar er, Ni Kära, jag hälsar er! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med er igen idag! För varje dag som går är det nu en påtaglig skillnad på Ljusnivåerna på er Välsignade planet. Kan du känna det, Min Kära, kan du förnimma det? Andas nu tillsammans med mig, en lång och långsam inandning och utandning. Ta ett kraftfullt långt andetag in och ut för att rena och pigga upp dig, för att tillsammans med mig och orden i det här budskapet ta dig in i nuets ögonblick, där ingen tid finns. För om du väljer det befinner du dig nu inom icke tid. Alla begrepp som du har läst om, alla de tankar och övertygelser som du har runt tid och rum blir nu påtagliga realiteter för dig. Många av er upplever hur ni dyker in i och ut ur verklighetsbubblor, vilket orsakar litet förvirring och ger tankar och beteenden som får er ur fattningen. Men var bara lugna, Mina Kära, detta kan kännas lite underligt och mycket ovanligt, men jag försäkrar er att Allt är Bra och att ni upplever dykningen in och ut ur dimensionella verkligheter eftersom den ena dimensionella erfarenhetsnivån blöder in i den andra. Det finns inget "hopp" från den ena till den andra, utan ni utvecklas och er vibration höjs och era verkligheter läcker in i varandra snarare än att ni hoppar från en dimensionell upplevelse till en annan. Så du kommer att uppleva ett dykande in och ut och det är så det kommer att manifestera sig i ditt liv eftersom du hela tiden och utan stopp stiger högre och högre upp på utvecklingsspiralen.

Sunday, September 7, 2014

06:09:2014 --HjärtAktivering

Sign up to Lord Emanuel messages


Budskap med Visdom och Inspiration

6 september 2014

HjärtAktivering
(Heart Activation)


Jag hälsar er, Ni Kära! Välkomna, välkomna, så glad JAG ÄR över att vara med er igen. Det är Lord Emanuel, Kära Dyrbara Hjärtan, JAG ÄR så tacksam över den här tiden med er, så väldigt tacksam. Detta är en sådan fantastisk möjlighet, eller hur? Ett vackert möte, där jag kan vara tillsammans med dig och bara dig, om så bara under några värdefulla ögonblick av din tid. Jag tar inte varje minut, som du har till övers för mig för given, varje minut under din mycket hektiska dag. Gör det bästa av det jag kan ge dig, Min Kära, genom att ge mig din odelade uppmärksamhet under dessa få ögonblick som vi delar. För du kan vara säker på, att du har min absoluta odelade individuella uppmärksamhet medan du läser dessa ord. Du är så värdefull för mig och är mig så kär i mitt hjärta. Många av er kommer inte ihåg varför, men det har ingen betydelse här och nu. Det som är viktigt är att du känner föreningen NU. För oavsett hur och varför den är så djup och så stark, är den vad den är och den är levande och sker Nu. Andas bara in den där sanningen, Kära Dyrbara Hjärta. JAG ÄR med dig starkare än någonsin, jag kan nå dig mycket lättare, kan du känna det? Kan du förnimma det? Kan du andas litet djupare nu, Min Kära och vara här med mig nu?