Tuesday, April 30, 2013

29:04:2013 -- Viljan att läkas


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

29 april 2013

Viljan att läkasJag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel och JAG ÄR här för att vara bland er idag igen. Som alltid, - JAG ÄR med er när ni läser dessa ord, känn min närvaro, förnim min närvaro, var öppen för att ta emot min Kärlek och mina Välsignelser som strömmar ut genom dessa ord. Ta er en stund och gör verkligen detta, Ni Kära, ta er en stund för att pausa, vara stilla, och öppna er för att ta emot. Var medvetna om att det är tryggt för er att göra detta. Slappna av, ta ett andetag, låt mig få komma in, även om det bara är under den tid vi har här. Släpp in mig, låt mig lugna er, låt mig läka er, låt mig ta er börda från er, ge allt detta till mig och jag kommer att ta det från er om det är er vilja.

Men det måste verkligen vara er vilja, Ni Kära, och här ligger en mycket viktig sak som ni missar, något som ni förbiser, som är dolt och inte finns i medvetandet hos de flesta, och det är viljan att bli botad. För gå inte längre längs helandets stig om din djupaste önskan inte överensstämmer med det som ditt medvetna sinne är medvetet om. Detta innebär att du kan tillbringa många långa timmar med att få healing, i seminarier, med att läsa böcker och sådant. Du kan spendera massor med pengar på gurus och healers och på all slags yttre visdom och råd, men om du inte är villig, om din vilja är att inte bli helad, då är allt förgäves. Nåja, detta är inte riktigt sant. Ingen väg är någonsin förgäves, utan är rikt sammanvävd och full med många lärdomar och erfarenheter. Men min åsikt är att den är förgäves om det resultat du önskar är att läka dig själv. Så många människor går runt och runt och runt i cirklar och provar den ena metoden efter den andra, och lär sig en hel del och har en mycket trevlig och intressant tid, men ingen läkning sker på djupet. Den grundläggande orsaken till problemet behandlas inte, eftersom viljan att ta itu med detta inte finns där. Ni har sett detta hos andra, eller hur? Och du kanske även ser det hos dig själv.

Vad menar jag med att viljan inte finns? Naturligtvis, om en person har ett problem, speciellt en specifik fysisk åkomma eller tillstånd, och personen går på healing, då måste man väl vilja bli fri från sjukdomen? Nej, Mina Kära, detta är inte alltid fallet. För under det medvetna sinnets radar ligger ett djupare behov av att sjukdomen eller tillståndet blir kvar. Ofta finns det något att vinna på att inte bli läkt.

Förstår ni vad jag menar här, Ni Kära? Ibland har en person många fördelar med att vara sjuk. Kanske finns det mycket nytta och många fördelar med att vara på det här sättet. Ja? Den största orsaken till detta, Ni Kära, är att undvika livet i allmänhet. För om vi är alltför sjuka eller skadade eller deprimerade eller handikappade genom sjukdom, då är vi "genuint" oförmögna att till fullo uttrycka oss. Vi kan inte helt och fullt nå vår högsta potential, vi är oförmögna att vara det bästa vi kan och gå ut och uppfylla våra drömmar och vår högsta potential. Låt mig tala om för er, Ni Kära, varenda en av er har förmågan att uträtta Storslagna saker, större än de ni i er vildaste fantasi kan ta er. Det finns egentligen inga gränser för vad ni kan åstadkomma. Detta är Sanningen.

Och jag har gett er exempel på fysiska sjukdomar, Mina Kära, och vad jag kan komma ihåg, är det inget fel med det. Det är absolut inget fel med att det är OK att må dåligt eller vara sjuk, men det vore kanske klokare att vara ärlig mot sig själv om detta. Det är emellertid inget fel, och det finns inget fördömande i detta. Vi ber er, döm inte en person för detta. Det är deras rätt att leva på sitt sätt. Därför, Mina Kära, gav jag er speciella fysiska exempel, men det ligger mycket djupare och på mycket mer subtila nivåer inom oss alla.

Blockeringarna som håller oss nere, som håller oss borta från att leva vår sanning, som håller oss ifrån vår obegränsade potential, gör oss även "trygga", men detta är inte trygghet, mina Kära, detta är bekvämlighet och det är en enorm skillnad. Dessa blockeringar håller oss bekväma, även om den bekvämligheten inte alls är bekväm! Förstår ni vad jag menar? Blockeringarna och "de grejor" som vi skulle behöva läka för att gå vidare i livet håller oss bekväma, och människor gillar inte att bli knuffade ut ur sin bekvämlighetszon, även om det som väntar dem på andra sidan efter obehaget, är Himmelriket på Jorden!

Mina Kära, är ni villiga att bli botade? Är du villig att kliva in i din sanna styrka och se din magnifika potential förverkligas? Mina Kära Hjärtan, vill ni säga ja till livet, ja till friheten och ja till suveräniteten och stå i er egen kraft? Ja?

Säg ja till livet och livet kommer att svara er snabbare än ni ens kan säga ordet. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er så mycket, Gud välsigne var och en av er. Jag älskar er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Friday, April 26, 2013

25:04:2013 -- Dömande


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

25 april 2013

DömandeHälsningar, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel som är med er idag och JAG ÄR här, Ni Kära, och som jag har bett er varje dag, ta en stund och KÄNN in min närvaro. Sluta bara läsa en stund, var stilla och andas in djupt och känn min närvaro tillsammans med er.

Jag tackar er. Så många av er läser dessa ord och får ut så mycket av dem men försummar kanske att ta kontakt med mig. Ni kan få ut så mycket mer om ni bara tar er tid att sakta ner, att slappna av och ha det skönt. Var medveten om att dessa ord finns här bara för dig och att du under den korta tid vi har tillsammans för mig är fullt närvarande. Detta kommer att ge dig det maximala helande som finns tillgängligt för dig på varje nivå av ditt väsen. Ibland är det lätt att läsa orden snabbt för att få en "skjuts" (fix) till att må bättre eller för att få lindring under er dag och det är inget fel med det, Mina Kära. Men JAG ÄR verklig, JAG ÄR verkligen tillsammans med er, ett Väsen precis som ni men med förmånen att ständigt vara närvarande när ni tänker på mig eller kallar på mig och jag har förmånen att ha gått den vägen ni nu vandrar. Som med alla Ljusvarelser är det vår grundläggande natur att lysa upp vägen för de Guds Barn som vandrar bakom oss. Men Mina Kära, för att få hjälp av den Uppstigna världen och från Änglariket måste ni be om den. Under INGA omständigheter tränger vi oss på någon annans livström om vi inte blir ombedda att göra det. Detta är en Universell Lag som man aldrig bryter mot i de högre dimensionerna.

Emellertid bryter man mot denna grundläggande Universella Lag på Jorden. Faktiskt har er värld fallit så lågt att nästan allting har vänts upp och ner. Att gå in och ingripa i en annan människas livström utan att man blivit ombedd att göra det verkar för de flesta som bor på Jorden vara ett normalt sätt att leva. Det har nästan blivit ett vanligt sätt att leva och samverka. När ni träffar en medmänniska blir det ständiga bedömandet och antagandet baserat på personens klädsel, sättet som personen väljer att ha sitt hår, smycken och ägodelar som de väljer att smycka sig med. Alla dessa saker skapar ett bedömande av personen innan ens ett ord har sagts. Ur denna position är en "vettig” konversation redan dödfödd. Den kan inte ske om du inte erkänner den mänskliga vanan att döma och är helt ärlig mot dig själv och erkänner att du har bedömanden som flyter in och ut ur ditt sinne. Om du kan, var Ljus och till och med kanske fnissa åt den löjliga vanan att döma någon efter det fysiska utseendet och släpp sedan bedömandet. Nu har du chansen till en "vettig" konversation där du faktiskt kan få kontakt med den verkliga människan framför dig i stället för det "låtsasspel" som personen valt för den dagen, vilket du accepterar när du faller för de bedömningar och antaganden du gör som baseras på utseendet. 

Och nu följer det samtal, som är ännu ett minfält av dömanden. Varje uttalande som kommer från någon annan lyssnar du på och bedöms av dig, även om du tror dig vara den mest andligt upplysta människan på Jorden. Du måste vara en Uppstigen Mästare för att vara utan dömande. (Jag är rädd för att ni inte är där ännu, Ni Kära!) Erkänn för dig själv att du har det beteendet och acceptera det. Så snart du kan acceptera att du gör bedömanden hela tiden, desto bättre, och ta till dig att dessa bedömanden sedan stör ditt Gudomliga Jag, ditt verkliga jag. Tills du accepterar dem som en del av dig och en del av din mänskliga erfarenhet, kommer de att styra dig. Acceptera bedömningarna och de har ingen makt över dig.

Mina kära, det här kräver lite medvetenhet från er sida. När du talar med en annan människa, öppna ditt hjärta om du kan och lyssna, spåra dina fördömanden, titta på dem, erkänn att de finns där och släpp dem och leta efter det goda hos den andre, hitta ett positivt drag, även om det inte verkar finnas något! Hitta något positivt, på vilket du kan placera din uppmärksamhet och se den här personen utvecklas framför dig till en inkännande, medkännande människa. Mina Kära, det är inte vår sak att undervisa och predika för andra eller att peka ut var andra människor kan gå fel. Du kan omöjligt bedöma var de befinner sig, vilken väg de valt och vad som ligger framför dem på deras utvalda väg. Denna förmåga kommer till er i framtiden, och även då har ni ingen rätt att blanda er i den här utvalda vägen.

Respektera varandras rättighet att leva i enlighet med sin egen sanning vilken den nu kan vara och oavsett hur den stämmer med din personliga sanning. Din styrka ligger inom dig, din styrka ligger i att leva DIN sanning, tyst och respektfullt. Först när en annan Broder eller Syster ser ditt Ljus och BER om din hjälp, först då får du ingripa och inte ett ögonblick dessförinnan.

Mina Kära, sluta titta på det därute för att lösa era problem, sluta försöka göra andra människor till vad du vill att de ska vara, sluta bedöm dem efter vad de inte är. Det är dags att verkligen dra er inåt, att föra in all er uppmärksamhet inom er och bry er om er egen gudomliga förening med Fader-Moder Gud. Gör detta och er värld omkring er kommer att förvandlas på ett sätt som ni bara kan drömma om. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och ni är mer kraftfulla än ni tror att ni är. Ta tillbaka er kraft. Gud välsigne er, mina Kära Hjärtan.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Thursday, April 25, 2013

24:04:2013 -- Trygg


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

24 april 2013

TryggHälsningar, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, JAG ÄR här, JAG ÄR kommen för att denna dag vara med er igen. Min kärlek till er flödar över. Ta er en stund för att känna min Kärlek flöda över er, runt er, genom er. Andas in den och låt varje cell i er kropp ta emot mig och låt varje fiber av ert väsen slappna av. Ni är trygga. Mina Kära, ni är trygga och övervakade och tas om hand oavsett vad verkligheten därute påvisar för er. Även om ni inte uppfattar ert liv vara på det sättet, så är ni, Mina Kära, ni är, ni är trygga.

Kanske ni redan är medvetna om, kanske är ni inte det, Ni Kära, att livet på den här planeten är en tillvaro i dualitet, vilken tillåtits falla djupare ner än det som skapades av Fader-Moder Gud. Detta innebär att kontrasten, spektrat inom er dualitet är omfattande och har släppt in ett mörker som styrt er planet och format er tillvaro här på Jorden under tretton tusen år. Detta innebär för er idag, mina Kära Hjärtan, att ni har höjt er från det ögonblick då ert medvetande steg in i er fysiska kropp, vilken utvecklades i livmodern. Ni har vuxit upp i en miljö där ni inte känner er trygga. Innan ni ens lämnat välbefinnandet och tryggheten i livmodern visste ni redan att ni var på väg in i en krigszon, för bokstavligt talat är det vad ni lever i på Jorden. Oavsett hur ni vill se på detta, ur fysisk synvinkel är er värld i krig och har i mannaminne ständigt varit i krig, och ur en eterisk synvinkel har det varit en "strid" som utkämpats mellan Ljus och mörker alltsedan mänskligheten föll ner i mörker. Och jag använder ordet "strid" med försiktighet. Att antyda att vi bekämpar det mörka skulle vara missvisande. Det mörka kan inte existera i Ljusets närvaro. Det finns ingen strid. Att säga att det är ett taktiskt schackspel skulle vara mer korrekt.

Inte desto mindre föddes ni in i och har vuxit upp i en värld där det grundläggande mänskliga behovet av att känna sig trygg inte finns närvarande och inte är tillgängligt. Detta är en produkt av dualitet och separation från Fader-Moder Gud, för utan er anslutning "hem", hur kan ni då möjligen känna er trygga? Den här känslan förstärks genom den separation som upplevs genom att uppfostras av föräldrar som befinner sig i separation och smärta och rädsla och är oförmögna att ta hand om er på det sätt som ni behöver för att bli fullvärdiga suveräna Varelser på denna Välsignade Jord.

Det mörka spelar på allt detta och ni bombarderas med negativitet genom era media, nyheter, reklam, böcker, filmer, statlig propaganda och det pågår hela tiden. Så när ni med tiden uppnår vuxen ålder är ni så förskansade i rädsla och så upptagna med er grundläggande överlevnad att ni aldrig kan slappna av, aldrig vara stilla och aldrig känna er trygga. Även när ni sover på natten är ni programmerade att vara rädda för mörkret, rädda för inkräktare, rädsla, rädsla, rädsla, rädsla .... herregud Ni Kära, kan ni se hur mirakulöst det är, kan ni se hur fantastiska ni är, att ni har kommit så här långt genom det gungfly av negativitet som pumpats in i er ända sedan före er födsel?!

Så, Mina Kära, er värld är fullproppad med motstånd mot chansen att ni någonsin ska känna er tillräckligt trygga och avslappnade för att hitta er förening med Gud. Det är i tillståndet av avslappning som är en följd av känslan av total trygghet som du kan "slå en signal hem" (phone home), vilket i slutändan leder dig till att "vara hemma" medan du befinner dig i en fysisk kropp på en fysisk planet. Detta är Återuppståndelsens tillstånd och i den här Sjunde Gyllene Tidsåldern är det Uppstigningen (Ascension) tillsammans med er planet.

Så mina Dyrbara Hjärtan, kan ni nu inse vikten av att veta att ni är trygga? Du måste genomskåda allt det nonsens som förevigas på er planet, du måste genomskåda reklamen och de visuella bilder som ni bombarderas med. Genomskåda det budskap som vid en ytlig betraktelse verkar finnas och KÄNN in det som finns under. Det budskap du finner är vanligtvis en rädsla som framkallar en känsla som gör att du känner dig obekväm. Se nyheterna för vad de är - ingenting annat än en ändlös ström av rädsla som framkallar negativitet, se barnens sagoböcker för vad de är, eller TV-programmen, rädsloframkallande sagor om mörker och Ljus, gott och ont. Mina Kära, föreställ er en värld där våra barn aldrig hör talas om det mörka eftersom det inte existerar. Föreställ dig en värld full av barn, som aldrig lär sig att frukta någonting. En sådan värld skulle vara så skinande Ljus och full av glädje. Ja, det skulle vara Himmelriket på Jorden, och detta är precis det som kommer till er, Mina Kära när ni inser att ni ÄR trygga, att ni tas om hand och att all er rädsla kommer från att en falsk inprogrammering pumpas in i er ända från fosterstadiet.

Kära Hjärtan, även om du inte känner tryggheten, ge den till dig själv ändå. Gör något åt din omgivning som gör att du känner dig helt trygg, vad det nu kan vara. Lås dörren, stäng av telefonen helt, skruva upp värmen, ta fram en filt och gör en mysig bädd och krypa upp i den och andas sedan, meditera och förena dig med din Fader-Moder Gud på något sätt som du kan. Ge dig själv trygghet, ge dig själv känslan av trygghet och be om att bli överöst med Gudomligt Ljus och Kärlek och den känslan kommer att växa, och växa, och växa tills du vet i ditt hjärta att ingen mänsklig skapelse kan röra dig, inget ont kan någonsin komma till dig. Från denna plats av kraft och styrka kan du och kommer du att kunna skapa en värld med fred, harmoni och total trygghet för allt liv som utvecklas på denna underbara och Välsignade planet. Detta är mitt Löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och min kärlek kommer att omge dig som en kokong, om du ber mig. Gud välsigne er, - ni för mig så Dyrbara.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Tuesday, April 23, 2013

22:04:2013 -- Ett Tecken


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

22 april 2013

Ett TeckenJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som är med er idag igen. Och JAG ÄR tillsammans med dig just nu. Ägna en stund åt att förnimma min närvaro, att känna in min närvaro. Var och en av er har ert eget unika sätt att förnimma min närvaro, och om du tar dig en stund i tystnad och tar några djupa, djupa andetag djupt ner i magen och finner stillheten inom dig och ber, kallar på mitt namn, så kommer jag. Du kan be mig visa dig ett tecken, en symbol, en färg, en doft eller vad som helst för att du ska inse att jag är närvarande och då gör jag det.

Det är viktigt att ni först finner den stilla platsen, Mina Kära. Ta er den tid det tar på en lugn plats och använd er av andningen, Mina Kära. Detta är så viktigt. Det är så viktigt att ni börjar inse vikten av er Heliga Andning, därför att den är helig när den används medvetet, för den förenar er med de andra existensvärldarna. Den är det medel som Ljuset färdas med när det går in i kroppen genom din kropps alla 144,000 chakra-punkter. Om du inte redan gör det, ta dig minst 10 minuter varje dag på en lugn plats för att utöva en medveten Helig Andning.

Jag har lärt er det här i tidigare budskap, men det skadar inte att gå igenom detta ännu en gång. Inandningen sker via näsan, - och andas in Ljuset, se det inför dina inre ögon passera hjärnan och lysa upp alla hjärnans heliga delar som börjar vakna. För ned inandningen genom ryggraden, skölj igenom ryggradens alla nerver ner till korsbenet (sacrum) och för sedan upp utandningen genom kroppens främre del, återigen med hjälp av inre ögat och andas ut långsamt och djupt med öppen mun tills all luft pressats ut ur lungorna. Om du vill kan du lägga till all omedvetenhet till utandningen eller all den negativitet som du håller kvar. Se allt detta lämna din kropp medan du andas ut. Mina Kära, det finns många sätt att använda andningen på ett heligt och medvetet sätt, men detta är det enklaste och allt som krävs av dig för att förena dig.

Så snart du gjort kanske sju av dessa djupa andetag in och ut, uttala då mitt namn och använd vilket namn du än vill ge mig. Det spelar ingen roll, jag vet vem som kallar på mig och jag kommer. Och Ni Kära, ni kan fråga mig om allting, dela era problem med mig och jag kommer att svara. Jag kommer även att ge er något som ni känner igen mig på, en symbol, en färg, en doft, något som för dig är personligt om du skulle se den eller komma i kontakt med den i ditt dagliga liv. Du kommer då att veta att jag är nära, vakar över dig och vägleder dig eller kanske till och med uppmanar dig att vidta åtgärder eller tänka på mig och få vägledning från mig. Min Kära, om du vill kommer detta att vara vår personliga signal att JAG ÄR med dig. När du förnimmer den i ditt dagliga liv, vakna upp, lägg märke till den och var uppmärksam på vägledningen eller kanske bara en stor kraftfull våg av Kärlek och tacksamhet över din existens, precis när du behöver den!

Jag ber er om detta, Ni Kära, eftersom det är dags att ni lever ett mera medvetet liv. Ni har jobbat så hårt på Ljusets väg och ni har gått framåt med stormsteg. För oss i de Uppstigna världarna är era framsteg ganska häpnadsväckande. Vi känner vördnad inför er. Men eftersom ni bad om en påskyndande erfarenhet så får ni det. Ni Kära, fortsätt att ta er framåt i en ständigt ökande takt. Det är dags att börja praktisera allt det som ni har lärt er, allt som ni vet "i teorin". För ni vet så mycket, Ni Kära. Ni har läst så många böcker, varit på otaliga workshops och seminarier, gett allt ni har för att leva ett medvetet liv med Kärlek och respekt för era medmänniskor.

Men jag vet, Ni Kära, att böckerna får det att låta så enkelt! Men att helt leva det där livet i verkligheten är en annan historia och, Ni Kära, jag känner till de utmaningar ni ställs inför. Men ge inte upp era ansträngningar. Det är faktiskt dags att leva det medvetna liv som du vet att du kan. Det är dags att förbli vaken, hålla sig vaken, hålla sig vaken i varje ögonblick varje dag. Inte somna vid ratten! Och det är därför jag ber dig att be mig om ett tecken, en symbol, färg eller doft som jag kan använda för att varna dig när du kan ha somnat vid ratten!

De gånger en negativ tanke om någon annan krupit in i ditt sinne, en snabb skarp tanke som är laddad med negativitet, låt mig då varna dig för de där tankarna så att du kan släppa dem, - låta dem gå och hålla fokus på det positiva eller på det som känns bra, tankar som ger ett leende i ditt ansikte, inte en bister uppsyn! Släpp in mig, Mina Kära, låt mig få hjälpa er på denna långa och ibland mödosamma väg. Ni närmar er snabbt backkrönet. Ge inte upp nu, mina Kära Hjärtan, utan gräv djupt, finn den där beslutsamheten djupt inom er och håll igång era långa kliv uppför det där berget. För det som väntar er ligger bortom er vildaste fantasi. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag Älskar er, Kära Hjärtan, mer än ni kanske kan förstå. Gud välsigne var och en av era vackra själar.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Saturday, April 20, 2013

19:04:2013 -- Mirakler


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

19 april 2013

MiraklerJag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara tillsammans med er idag igen. Vilket mirakel det är att vara tillsammans med er igen, är det inte! Om ni tänker på allt som krävs för att dessa ord ska nå ert medvetande är det verkligen en serie otroliga mirakler som låter det här ske. Jag är så tacksam för varje steg på vägen och jag hedrar alla dem som för mig fram till er på det här sättet. Mirakler, mirakler, mirakler finns överallt omkring oss varenda dag. Varje sekund varenda dag, varje andetag du tar är ett mirakel, varje fågelsång, varje soluppgång, mirakler överallt. För mig är det märkligt hur mirakler uppfattas av en del personer på den här härliga Jorden. Mirakler kan klassas som små eller stora, och jag antar att ju "större" mirakel desto mer imponerande och anmärkningsvärt är det. Men Mina Kära, det finns mirakler i överflöd som ni kan kalla "små" och ett mirakel är ett mirakel, de kan inte definieras genom sin så kallade magnitud.

Innan jag går vidare, skulle jag vilja fråga er, Mina Kära, hur mår ni den här fina dagen? Jag skulle vilja ta tillfället i akt och påminna er om att Ljuset på den här planeten fortfarande ökar exponentiellt och ni kommer på det ena eller andra sättet att känna fysiska symptom på detta. Jag ber er att inte vara oroliga över hur ni kanske känner er. Allt är bra och precis som det ska vara. Sköt om er, Ni Kära och ta hand om varandra i de här utmanande tiderna. Era kroppar genomgår stora förändringar för att anpassa sig till de högre frekvenserna. Ha tålamod med er vackra fysiska klädnad. Den arbetar mycket hårt för er räkning. Älska den och hedra den så gott ni kan.

Var var jag nu? Oh ja, mirakler. Det är dags för mirakler i era liv, Ni Kära, dags för Kristus-miraklet att börja visa sig i era liv. Men innan man kan börja uppleva mirakler av det här slaget, skulle det vara klokt av er att börja ta notis om de så kallade små underverken som finns i överflöd i era dagliga liv. Ta er nu en stund och titta runt omkring och förundras över det som finns runt omkring er. Tänk på det mirakulösa sätt som "saker och ting" kom till på, tänk på alla de inblandade människor som kommit samman för att tillverka föremål som gör ert liv så mycket enklare och mera behagligt. Tänk på mattan under era fötter och det får som producerade den ull, som utgör en del av fibrerna eller trädet som gav upp sin fysiska kropp för att bilda det trägolv som dina fötter vilar på. Vad det än är, ta er bara en stund för att verkligen, verkligen tänka på alla de steg under vägen som har tillfört er tingen som omger er. Kan ni hitta några mirakler i detta?

Min Kära, innan du kan se och uppskatta den mirakulösa karaktären hos allt som omger dig kommer miraklet med Kristusmedvetandet att gäcka dig. För det är i uppskattningen och på grund av ett tillstånd av förundran och tacksamhet som fyller din kropp, som låter din Varelse renas från allt det som blockerar dig från att uppnå ett högre medvetande. I uppskattningen av de små miraklerna som finns i överflöd under varje sekund hos din Varelse, i det konstanta tillståndet av förundran och tacksamhet finns medvetet liv. Då kan du "se" Universums verklighet samverka för din räkning för att ge dig allt det som du önskar, i stället för att leva omedvetet och fylla ditt sinne med onyttiga lösryckta tankar om vem som gjorde vad med dig och vad eller när någonting kan ske med dig i framtiden. Detta är ett mentalt oväsen om saker som du inte har någon kontroll över, som distraherar dig från den verklighetens vävnad som du verkligen har kontroll över. Att förbli i förundran och uppskattning över alla saker i varje ögonblick tillåter dig vara expansiv i dina tankar och se längre än till det som ges dig genom synintrycken. Det är i den här positionen som du kan börja påverka din yttre värld med tanken, en positiv, konstruktiv tanke om det som du vill se hända, hellre än vad du inte vill se eller fundera över det som redan har passerat.

Ser ni kraften i detta, Ni Kära? Att lägga märke till ditt personliga Universum på det här sättet kommer att fin-inställa din medvetenhet till universums subtila arbeten. När du kan se världen från den positionen kan du positivt påverka den och se fler "stora" mirakler utvecklas mitt framför näsan på dig. När du börjar inse att ditt personliga Universum styrs av dina tankar blir du, likt en dirigent som leder en orkester, Mästaren över allt som omger dig. När du kan få tillgång till hela din kraft genom fokuserad positiv uppmärksamhet kan du omedelbart förändra det personliga Universat utanför dig.

Ja, mina kära, ni har den här kraften. Som alltid, börja med stillheten, var stilla och uppskatta de mirakler som finns i överflöd i ditt personliga Universum, se dem utvecklas och du kommer att börja förstå hur detta Universum fungerar och att du är dess Mästare. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och tillsammans kan vi ta bort alla spår av mörker från vår Heliga Moder Jord. Det är viktigt att ni placerar all er uppmärksamhet på det som ni VILL se och så kommer de att bli. Gud välsigne er, mina Kära Hjärtan.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Thursday, April 18, 2013

17:04:13 -- Komfort


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

17 april 2013

Komfort


Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som är här för att vara bland er och tala med er idag igen. Det är en stor ära och jag är så tacksam, så djupt tacksam över att ni återkommer till mig dag efter dag för att läsa de visdomens och tröstens ord som jag lägger fram för er. Och vi behöver verkligen tröst, Ni Kära, speciellt i dessa tider vi lever i. Det krävs så mycket välbefinnande för er fysiska kropp, för era mentala och emotionella kroppar, faktiskt på varje nivå av ert väsen. Det vore klokt av er att låta er vederkvickas så ofta ni kan, att lugna ner er på varje nivå.

Nu ska jag ta hand om detta, Ni Kära, för det är en mycket stor skillnad mellan att skapa det välbefinnande som krävs på varje nivå av ert väsen för en sund funktion av er fysiska existens, och något helt annat att trösta sig på ett osunt sätt för att kompensera något som saknas i livet, trösta dig för en obalanserad energi i ditt system, att "putsa igen sprickorna" om du så vill, att ge dig det du tror du behöver för att må bättre.

Hur vet du skillnaden mellan dessa två? Mina Kära, det är mycket enkelt om du bara vill ta dig tid i livet för att "kolla" dig själv. Ert mänskliga system är långt mycket mer komplext än vad läkare och medicinsk personal förklarar för er, och till detta hör det fysiska systemet. (Jag kallar det för ett "system" eftersom du existerar på många nivåer som inte syns. Du är i själva verket ett Universum inom ett Universum inom ett Universum osv men detta är en helt annan sak och inget du behöver veta för att följa det här meddelandet.)

Det fysiska system som skapades för dig av er Fader-Moder Gud och oräkneliga Väsen i det osynliga, skapades med den inneboende förmågan att veta vad som är bra för dig, att veta vad du behöver för att ge dig själv näring, att veta när du behöver sova, att veta när du behöver flytta, att veta hur och när du behöver få vätska i dig, vilka örter du behöver för att upprätthålla den perfekta balansen i dina inre system. Faktiskt, mina Kära, har ni alla hjälpmedel för att få den information ni behöver för att veta vad ert fysiska system behöver i varje givet ögonblick, i varje stund, varje dag. Och Skaparen såg till att den här välsignade planeten besåddes med ett rikligt Guda-förråd av allt det som det mänskliga systemet kräver för att fungera optimalt och mer därtill!

Detta är att leva medvetet med optimal hälsa. BARA om du tar dig tid att lyssna på din kropp och framför allt AGERA på intelligensen hos ditt system UTAN HÄNSYN TILL vad andra säger att du ska göra, oavsett om de är kvalificerade eller okvalificerade att göra det.

Att ge hela ditt system "välbefinnande" är att hedra det din kropp/själ/ande behöver vid varje given tidpunkt och detta kan betyda vad som helst, bokstavligen vad som helst! En kram, en sötsak, att man lyssnar på dig, en ny kudde att vila huvudet på, mysiga tofflor, en meditation, en joggingtur i parken, sträcka på sig, läsa, en bit choklad,....... bokstavligt talat vad som helst!

Så när blir ”att trösta sig” ohälsosamt? Vad är skillnaden? Skillnaden, Mina Kära, är när det här tröstandet sker omedvetet. När vi ger oss själva saker bara för att det är vad vi alltid har gjort eller för att det på något sätt ger oss en viss lättnad eller därför att vi ska gömma oss en stund från världen. Skillnaden kan vara mycket, mycket subtil och kan användas som en strategi för att undvika livet och för att fylla det tomrum som skapas när vi lever i separation och dualitet.

Du VET skillnaden djupt inom dig, skillnaden i att ta en tupplur eftersom vår fysiska kropp verkligen behöver vila eller att ta en tupplur eftersom vi "checkar ut" från världen och stänger av den, eftersom vi inte kan klara av den. Skillnaden mellan att gå på en trevlig promenad eller springa eftersom vår fysiska kropp behöver röra på sig eller att ta en joggingtur som är en plågsam rutin eftersom "vi måste hålla oss friska" samtidigt som den förmodligen gör den fysiska kroppen mer skada än nytta. Inser ni skillnaden, Mina Kära? Kan ni känna nyanserna i detta? Vi kan så lätt lura oss.

Så hur vet du, när du är så duktig på att lura dig själv? Jo, man börjar med att komma in i en vana, om du inte redan gjort det, - att komma in i vanan att kommunicera med dina kroppar och fråga vad ditt system på varje nivå behöver. Hur gör vi detta? Som med alla saker, mina Kära, vi går in i oss själva, går inåt och finner stillheten och frågar; vad behöver mitt system just nu? Vad skulle ge mig mest välbefinnande? Är den där vanan hälsosam? Och så vidare. Ni är mycket intelligenta varelser som har tillgång till allt vetande i Universum när ni går in i den där stilla platsen hos hjärtat där Gud vistas inom dig. Du vet exakt vad du ska göra.

Mina Kära, förbind dig att vara ditt eget högsta uttryck, förbind dig att vara vid optimal fysisk hälsa och välbefinnande och allt det du behöver veta kommer att flyta smidigt in i ditt medvetande. Och som alltid, mina Kära Hjärtan, kalla på den Uppstigna Världen för att hjälpa er och det är precis vad de kommer att göra. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag står också till er tjänst. Kalla på mitt namn och jag kommer att finnas där om du behöver, för tröst, stöd, - allt du behöver. Gud Välsigne er, mina Dyrbara Hjärtan. Jag älskar er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Wednesday, April 17, 2013

16:04:13 -- Oändlig Glädje


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

16 april 2013

Oändlig Glädje


Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommit för att vara bland er i dag och det är en underbar dag idag, mina Kära Hjärtan, eller hur? Underbar! Liksom varje dag på denna välsignade Jord när man kan se allt som är bra hos allt och alla i varje ögonblick. Nu vet jag att detta är ett imponerande uttalande eftersom ni vet att det inte är så lätt som det låter, men man måste ha förståelse för vad som är den ultimata upplevelsen här på den här planeten. Och detta, Mina Kära, är det. Att se den härliga Fader-Moder Guds Skapelse runt omkring sig varje sekund varje dag. Detta ger er ett tillstånd av glädje som många av er inte har upplevt i mannaminne under mer än några minuter åt gången. Detta är det tillstånd som är er födslorätt, Ni Kära. Detta är ert absolut naturliga varandetillstånd och ändå känner ni alla att det ligger utom räckhåll för er, så till den grad att ni avfärdar det innan ni ens låter orden landa i ert hjärta.

Ah ja! Jag vet, Mina Kära, jag kan förnimma er när ni läser dessa ord, jag vet! Att innan innebörden av orden jag uttalar ens har landat i ert medvetna sinne har ni redan avfärdat den på någon nivå såsom ouppnåelig, såsom "bara ord" eller ett begrepp som egentligen inte relaterar till er.

Mina Kära Hjärtan, ni befinner er närmare det här tillståndet av ständig Glädje än ni tror. Det som står i vägen faller bort dag för dag, men ni ser det inte för vad det är. För i det som faller bort finns smärta och lidande, därför att i upplevelsen av detta som måste avlägsnas och omvandlas tillbaka till Ljuset KÄNNER ni allting och därför mår ni sämre än tidigare och ert tillstånd av Glädje blir flyktig, om den någonsin alls känns.

Nu hoppas jag, att ni har läst de budskap som har föregått detta, eftersom det finns ett energiflöde som går från det ena budskapet till nästa och detta är en fortsättning från igår. Ni befinner er i ett energiflöde med dessa budskap som bygger på varandra och igår och många dagar dessförinnan har jag på olika sätt talat med er om acceptans och om att tillåta det som sker att ske utan fördömande. Nu vet jag, att detta har gått in i er, Mina Kära, så nu kan jag förklara nästa del.

Jag måste också vid den här tidpunkten säga till dem av er som inte har läst tidigare meddelanden och är nya inför dem, att du ska veta att genom att börja läsa dessa budskap har du automatiskt länkat dig till det gruppmedvetande som byggts upp av dem som läser dessa budskap och redan gjort sig tillgängliga för energin i detta och energin hos alla budskap. Vad du behöver veta kommer att laddas ner i ditt medvetande och absorberas och integreras allteftersom du går vidare. Allt kommer att bli klart och du kommer mycket snabbt att komma ifatt.

Jag har förklarat vikten av att acceptera och tillåta det som kommer upp hos dig i dessa utmanande tider, att bara låta det komma upp och släppa, att tillåta det passera utan dömande. Det är här som du kan finna Glädjen i vad du än känner. Detta är nyckeln till friheten från känslor som ”sliter och drar”. För i medvetenheten om vad du känner, ligger Glädjen inom varje känsla. Att tillåta starka känslor och andra känslor att obehindrat flyta igenom, att observera den här processen snarare än att fångas upp i den eller fördöma den, då kan du bli observatören i ditt liv snarare än offret.

Mina Kära, i detta ligger guld, kan ni inse det? För genom att tillåta era känslor flyta igenom er får de ingen makt över er och ni kan leva utan rädsla för dem. För när du inte är rädd för någon känsla är du fri. Fri att låta något flöda genom dig, eftersom du vet att i observationen av detta ligger Glädjen.

Ja, Mina Kära, det finns glädje i bedrövelsen. Ni vet alla att när ni har upplevt ett mycket allvarligt uppbrott som frigjort gråt över ett brustet hjärta så känns det faktiskt egentligen "bra". Det finns en befrielse och efteråt mår du bättre. Tänk på barnen, de blir upprörda, gråter och mår bättre och går sedan vidare med sin nästa viktiga uppgift som att utforska en blomma. De är tillbaka i Glädje och förundran efter en process som kan ta några minuter.

Kära hjärtan, på den här platsen är ni fria att njuta av hela Skapelsen i varje ögonblick varje dag. Sola dig i Skapelsens härliga natur för varje aspekt av det du tittar på och upplever på denna välsignade planet är Skapelse. Stråla ut detta till världen och det är allt du kan få tillbaka. Oändlig Glädje. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er så mycket mina Kära, Kära dyrbara Hjärtan. Gud välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Tuesday, April 16, 2013

15:04:2013 -- Håll Ut


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

15 april 2013

Håll UtJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara bland er idag. Det är min största glädje att få vara med er idag. Som alltid, mina Kära Hjärtan, ta er en stund för att känna in mig, - ta er en stund för att ta minst ett riktigt långt andetag in och ut, som förenar er med ert Gudomliga jag så att ni bättre kan koppla er samman med mig. Känn mig nu i ert hjärta när ni läser dessa ord. Mina Kära, jag känner er kamp och jag känner er smärta när ni vandrar genom dessa utmanande tider. Uppstigningsprocessen är kanske inte som ni föreställt er, men något som ni nu håller på att komma underfund med. Vad kunde ha förberett er inför den här tiden förutom allt som getts er via alla typer av meddelanden och andra källor med visdomsundervisning? Inser ni nu att inget av det ni upplever, oavsett hur väl det förklarats i ord, någonsin skulle ha kunna förbereda er inför det ni nu upplever? Det innebär att vi gjorde allt vi kunnat för att förbereda er, men även den mest exakta beskrivningen skulle faktiskt inte låta er VETA vad som väntar. För det är en sak att förstå begreppet Ascension men en helt annan sak att uppleva den.

Dessutom Mina Kära, ber jag er förstå erfarenhetens mycket personliga karaktär. Kan ni nu se den absolut enorma variationen i upplevelsen från en person till nästa? Processen är densamma och innebär att var och en av er måste titta på och ta itu med de allra djupaste problemen och negativa beteende-mönstren, men detta innebär helt olika saker hos varje individ. Det uppträder på alla möjliga sätt och det förorsakar kaos bland de människor som ännu inte är medvetna om vad som sker med dem.

Mina Kära, ni behöver inte finnas bland dem vars liv befinner sig i fullständigt kaos. OAVSETT VAD ni upplever, oavsett vilket kaos som pågår inom dig, lovar jag dig, att det finns en väg genom den här tiden som är relativt jämn. Du kan med lätthet och behag genomkorsa den här utmanande tiden, ja, det kan du.

Hur? Jag hör er fråga! Oh, Mina Kära, jag förstår, jag förstår. Så många av er går igenom stora omvälvningar och ägnar er i snabb följd åt den ena situationen efter den andra, allteftersom den negativa energin dyker upp för att rensas ut, och spricker som bubblor efter varandra. Ja, Mina Kära, jag kan se hur detta kan kännas som en obarmhärtig kamp. Det behöver inte vara på det här sättet.

För det första, acceptera att du befinner dig på en resa mot Uppstigningen (Ascension). Detta är verkligen vad som sker, även om den inte ser ut som du väntade dig. Det sker och är orsaken till varför så mycket känslor, gamla känslor, gamla beteendemönster poppar upp överallt i ditt liv. Acceptera det och du har tagit första steget till att underlätta vägen. Acceptera att DET SKA PASSERA, liksom allting i ditt liv. Detta är övergående och det kommer att passera och det kommer en dag att ligga bakom dig. Var medveten om detta och redan då underlättas din resa.

Avlägsna sedan allt fördömande av det som händer. Bedöm inte hur du känner dig vara fel eller oönskad. Vissa saker som du upplever kommer att vara extremt obehagliga, men bedöm det inte som fel eller att du borde känna något helt annat. Acceptans, acceptans, acceptans är nyckeln till att underlätta din resa.

Mina Kära, ni håller nu på att komma ut från en lång, lång mörk väg där ni tillät er kontrolleras av andra. Ni har lärt er att leva era liv utanför er själva efter andras nycker och barmhärtighet. Det är dags att få ett slut på detta. Det som nu sker är att ni blir medvetna om hur andra människor påverkar er och det blir uppenbart för er att det inte längre är acceptabelt. Detta kommer att förorsaka störningar inom era personliga relationer och arbetsrelationer.

Mina Kära, var medvetna om att genom att nu gå ut ur den här mörka tiden går ni in i Ljuset. Ni går in i en Ny Jord och ni går in i Himmelriket på Jorden. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och denna övergång kommer att vara så väl värd det, Kära Hjärtan, så värdefull. Håll ut med Kärlek i era hjärtan. Jag älskar er. Gud Välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Thursday, April 11, 2013

10:04:2013 -- Upplyst Väsen


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

10 april 2013

Upplyst Väsen


Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som med all kärlek i mitt hjärta hälsar er idag. Wow, en ny dag på planeten Jorden! Mina kära, ni sköter er så bra. Jag vet att energierna på Jorden just nu orsakar alla typer av fysiska symptom hos er och detta kan vara ganska störande, men var så säkra, ni klarar er bättre än vad ni själva berömmer er för.

Många LjusVarelser som är inkarnerade på Jorden vid den här tiden befinner sig på Ljusets väg med en sådan beslutsamhet och begeistring att Ni Kära ibland kan låta den beslutsamheten vändas till ett hårt fördömande av er själva, när ni bedömer att ni så att säga inte håller måttet. En del av er har en mycket bestämd uppfattning om hur en andligt upplyst varelse ser ut, ska låta och bete sig. När ni då misslyckas med att leva upp till den här uppfattningen om en utvecklad själ ger ni er själva en svår pärs och ger er tillåtelsen att slå på er själva därför att ni anser er inte vara tillräckligt bra.

För närvarande sker detta väldigt ofta bland er. Jordens energier ger för närvarande stöd åt ett sådant vibrationsspektrum. Ni har tillgång till ett brett utbud av energier, vilket i praktiken innebär att du kan känna dig centrerad, förenad, klar och full av kärlek ena stunden och alldeles strax därefter kan du fyllas med en vrede som rör sig genom dig som en tornado. Det är i dessa stunder som ni kritiserar er själva och tankarna börjar köra igång, "Jag borde vara förbi detta vid det här laget, jag borde känna mera Kärlek, av alla saker borde jag känna enhet och här känner jag mig som om jag ville klappa till en medmänniska ....?! "

Mina Kära Hjärtan, ni har fått en mycket stereotyp uppfattning om vad som gör en människa upplyst, en människa som kommit långt längs vägen Hem. Och även om det finns något gemensamt bland karaktärsdragen hos dem som är högt utvecklade, så finns det inga regler och du måste finna din egen väg, ditt eget sätt. Fram tills du verkligen uppnår Uppstigningen (Ascension) är du människa och som ni alla vet, att vara människa är att fela och det är därför du kom hit, inkarnerad i en fysisk kropp på en fysisk planet med separation och kraftiga kontraster.

Mina Kära, det är viktigt att ni inser det skadliga i att jämföra sig själv med ett upphöjt ideal av en upplyst mänsklig varelse, när du bedömer dig själv vara mindervärdig eftersom du uppfattade det som att du har agerat på ett "ogudaktigt" sätt eller att du haft en tanke som du tycker att du inte borde ha om du var av Ljuset. Sådana tankar och uppfattningar är så väldigt skadliga, Ni Kära, och ändå viktigare, de är så begränsande och de är som att köra med foten på bromsen.

Mina Kära, det finns ingen perfekt människa och i den ofullkomligheten och i accepterandet av ofullkomligheten finns det perfekta. Förstår ni min uppfattning, Ni Kära? Det är dina mänskliga brister som gör dig till den du är, - älska dem och acceptera dem och du kommer att växa snabbare än du kan föreställa dig. Att ständigt bedöma din tillväxt och komma i panik när du känner att du har gått baklänges, eller har förlorat någon Gudomlig anknytning du kände dagen innan, hindrar dig faktiskt. På grund av de variationer som skapas genom det energispektrum som finns tillgängligt för er, ser jag detta ofta hos er för närvarande, Mina Kära.

Mina Kära, ni kan unna er att slappna av. Ni måste slappna av i den här Uppstigningsprocessen, vilken visar sig vara en skumpig väg för många av er. Ju mer ni slappnar av i vetskapen om att allt utvecklas perfekt och exakt som det ska, ju mer inser ni att det är omöjligt för er att bedöma era framsteg eftersom ni aldrig har vandrat den här vägen på det här sättet innan. Ju mer ni släpper taget och låter det som sker bara vara, desto lättare kommer den här vägen att bli för er.

Mina Kära, ni måste nu rikta er uppmärksamhet på att medvetet välja att bara tänka positiva tankar och inse den skada ni gör om ni inte gör det. Ni alla sköter er så magnifikt bra. I den Uppstigna Världen känner vi inget annat än total vördnad inför ert mod, er styrka, beslutsamhet och rena motståndskraft. Var snälla mot er själva, Mina Kära, väldigt snälla. Allt kommer att bli bra. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och det som ligger framför er är bokstavligen Himlen på Jorden. Framåt och Uppåt, mina Modiga Hjärtan. Gud välsigne er, jag Älskar er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander